Naturbruksgymnasiets nya utmaningar diskuterades

Den 23 september samlades programrådet för Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk på Körtinge gård utanför Örebro.

Programrådet består av representanter från branschen, Linnea Gerlström (ny rektor på Naturbruksprogrammet), lärare från Naturbruksprogrammet, AgroÖrebro samt SLU (medverkade ej på detta möte).  Med på mötet var även representanter från Komvux i Örebro, Örebro kommun, region Örebro län samt tre regionpolitiker från Gymnasienämnden.

På Körtinge gård bedrivs delar av de praktiska momenten på Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk under årskurs ett. Syftet med mötet var att berätta om det nya upplägget för utbildningen. Mötet blev också en tillbakablick över den process som LRF varit delaktig i och som lett fram till den förändring som genomfördes 2021.

Tillsammans diskuterade deltagarna nya möjligheter och utmaningar för Naturbruksprogrammet. En viktig fråga framåt blir hur man tillsammans kan attrahera fler elever till att välja programmet. En viktig uppgift är att prata positivt om vår bransch som en framtidsbransch.