Ny broschyr underlättar ansvarsfrågan vid beställning av sprutning inför säsongen 2023

sprutning
Foto: Karin Oscarsson

En av de vanligaste anmärkningarna vid tillsynsbesök från myndigheter är att dokumentationen gällande växtskydd inte är rätt eller att det saknas delar av den. Många lantbrukare har själva särskilt tillstånd och utbildning för att få utföra växtskyddsbehandlingar och har egen spruta. Men många, särskilt med lite mindre arealer, lejer också in tjänsten då en spruta är en dyr investering och likaså utbildningen tar tid och kostar pengar.

Men vilket ansvar har du som utförare respektive du som beställare för att sprutningen blir korrekt utförd? Det är inte en helt lätt fråga att svara på. Det är beställaren som får tillsyn från myndigheter, och som kommer att få betala miljösanktionsavgift om något gått fel och inte dokumentationen är korrekt. Det är inte heller alltid lätt för utföraren att göra rätt i fält om man inte fått korrekt information, som uppgifter om till exempel var vattenbrunnar och andra känsliga objekt finns, och utföraren är skyldig att veta detta. En god och tydlig kommunikation mellan beställare och utförare är en förutsättning för att göra rätt och också få ett bra resultat av behandlingen.

I den nya broschyren från Säkert Växtskydd ”Råd till beställare – beställning av behandling med växtskyddsmedel” hittar du råd till både beställare och utförare vad man ska tänka på, och hur du då säkerställer att regelverket uppfylls och att inget missas i dokumentationen. En säkerhet för både dig som lantbrukare och dig som sprutförare att det blir rätt från början och klargör vem som har ansvar för vad. Broschyren innehåller också en checklista för att underlätta så inget missas.

Ladda ner broschyren direkt från Säkert Växtskydds hemsida här (pdf)