Ny granskning: 2 av 3 krav på mjölkgård dubbelkontrolleras av myndigheterna

Mjölkgård regler
Granskningen visar att 67 procent av kontrollområdena på en mjölkgård kontrolleras dubbelt.

Antalet anmälningar och tillstånd inom lantbruket har ökat med 600 procent under de senaste 25 åren. Det visar en ny granskning som gjorts inom projektet Metodutveckling för regelförenkling där LRF Mjölk har varit en av parterna. 

Granskningen visar också att 67 procent av kontrollområdena på en mjölkgård kontrolleras dubbelt. 

– Vissa områden på en mjölkgård kontrolleras av fyra aktörer. Det är mycket! säger Suzanne Céwe på LRF Mjölk.  Det är tydligt att det behövs en dialog mellan myndigheter och andra aktörer om regelefterlevnad och datahantering. En väg till gården via en gårdsapp där samtliga myndigheters krav sammanställs kanske kan vara ett verktyg. 

Det finns ett växande intresse från både myndigheter och bransch för att förbättra arbetet kring kontroller. Bland annat meddelade regeringen i december att de ska inleda en förenklingsutredning som ska vara klar under 2025. 

Här är 5 förslag till förenklingar 

  1. Samordna kontroller både internt inom respektive myndighet och externt mellan olika myndigheter och branschaktörer. 

  1. Höj kompetensen hos kontrollanterna. 

  1. Förläng kontrollintervallet på gårdar som har god ordning. 

  1. Ge kontrollmyndigheter i uppdrag att genomföra årliga brukarundersökningar. 

  1. Utred möjligheterna att dela data. 

Läs de utförliga förslagen här 
https://res.slu.se/id/publ/127063 

 

Metodutveckling för regelförenkling är ett samarbete mellan LRF, Växa, Hushållningssällskapet, HiR Skåne och SLU. 

Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 
Projekttiden är 3,5 år och avslutas i december 2023. 

Logo