Ny skatt riskerar att biogasanläggningar behöver läggas ner

Pernilla Winnhed
Pernilla Winnhed, chef för näringspolitik och företagande

I Sverige har produktionen av biogas vuxit succesivt under de senaste åren. Att skattebefrielsen nu försvinner på biogas kommer drabba cirka 700 företag i Sverige – bland annat lantbrukare som investerat miljontals kronor på biogasanläggningar på sina gårdar.

- Kommer det inga lösningar från regeringens håll så innebär det att den här biogasproduktionen med allra största sannolikhet kommer behöva läggas ned. En medelstor gårdsanläggning skulle med de nya förutsättningarna gå med nästan 800 000 kronor per år i förlust, säger Pernilla Winnhed, chef för näringspolitik och företagande, LRF.

I början av vintern gjorde LRF en undersökning där nästan 1300 yrkesverksamma medlemmar deltog som visade att 51% funderade på att investera i energiproduktion de närmaste tre åren. Enligt undersökningen låg solceller och biogas högst upp på listan. Dessa planerade investeringar i biogasen riskerar nu att helt utebli – samtidigt som befintlig gårdsproducerad biogas riskeras att behöva avvecklas.

Bakgrund

Det tyska företaget Landwärme GmbH väckte hösten 2020 talan i Tribunalen om att ogiltigförklara Kommissionens statsstödsbeslut om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Tribunalen dömde till förmån för Landwärme, och dömer därmed att Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol, som skulle ha gällt för perioden 2021–2030, är ogiltiga.

Både den svenska regeringen och kommissionen hade möjlighet att till den 4 mars 2023 överklaga beslutet – detta gjorde dock ingen av parterna. Det innebär att kommissionen kommer att öppna ärendena igen och inleda en formell granskning av stödordningarna för att sedan fatta nya beslut. En sådan granskning brukar ta omkring 15-18 månader.

Här kan du läsa mer om biogas och Landwärmedomen

Informationsträff

Aktuellt angående skatt och stöd för gårdsbaserad biogasproduktion - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)