Nya avelsvärden i juni för köttraserna

Kalv, köttdjur, Skellefteå, Västerbotten

Att skapa bättre lönsamhet i din nötköttsproduktion underlättas med hjälp av NAV-Beef!

Den 6 juni publiceras nya avelsvärden för köttraserna. Dessa är bra att känna till eftersom nästa avelsvärdering sker först i november. Idag publiceras både nationella avelsvärden, som fortfarande är de officiella avelsvärdena och de som publiceras på härstamningsbevis med mera, samt NAV avelsvärden.

NAV Beef är nordiska avelsvärden där avelsbasen utgörs av djur från Finland, Sverige och Danmark. NAV Beef avelsvärdena kommer att ersätta de Nationella avelsvärdena troligtvis till novemberkörningen. Det är därför en stark rekommendation från Johanna Bengtsson på Växa att förstå hur NAV Beef avelsvärden påverkar egna besättningen.

Utöver de nya NAV Beef beräknas även  nya delindex t.ex. kalvnings- och mjölkindex. Charolais, Simmental, Limousin, Angus och Hereford har alla samma NAV Beef delindex, men ingående viktningar ser olika ut beroende på rasspecifika avelsmål. Inget sammanvägt avelsindex beräknas på NAV-nivå utan där kommer NAV Beef avelsvärdena vägas in i ett nationellt beräknat avelsindex.

NAV Beef search (mloy.fi)