Nya regler för A-traktorer – lantbrukstraktorer påverkas inte

Traktor kör på gårdsplan

Regeringen har tagit beslut om nya regler för att minska olyckor och skador för de som kör A-traktorer.

LRF har under 2022 och 2023 varit aktiva i arbetsgrupper och med remissvar vid framtagandet av nya regler för A-traktorer. Huvudmålet för LRF har varit att de nya reglerna inte ska påverka lantbrukets traktorer negativt, samtidigt som den rörlighet A-traktorer skapar för ungdomar på landsbygden är viktig.

Det förslag som lagts fram skiljer på fordonsslaget A-traktor och traktor, något som LRF drivit. Förslaget går i linje med det LRF påtalat.

- Det är bra att säkerheten ökar för de ungdomar som kör A-traktor samtidigt som det inte begränsar möjligheterna att på ett praktiskt sätt förflytta sig med vanliga traktorer i arbete, säger Ulf Johansson, LRF Entreprenad.

Regeringen skärper reglerna för körning med A-traktor - Regeringen.se