Sista helgen i november höll LRF Ungdomen Norrbotten och LRF Ungdomen Västerbotten sin gemensamma årsmöteshelg på Western Farm i Boden, Norrbotten med tillhörande studiebesök på en av kommunens största mjölkgårdar.

Det har blivit en återkommande tradition att LRF Ungdomen i Norrbotten och LRF Ungdomen i Västerbotten samarrangerar sina årsmöten. I år var det Norrbottens tur att bjuda in Västerbottens ungdomsstyrelse till Western Farm i Boden.

Valter är ny i Norrbottens styrelse

På LRF Ungdomen Norrbottens årsmöte valdes Henrik Ölund, Älvsbyn om på nytt i styrelsen. Likaså Klara Jolanki, Lillpite som även fick fortsatt förtroende som ordförande. Moa Pettersson, Lillpite utsågs till vice ordförande och Johan Isaksson, Hemmingsmark har ytterligare ett år kvar som ledamot. Då Amadeus Eriksson, Indal tidigare under veckan valts in som ordförande i LRF Ungdomen Västernorrland så valdes Valter Holmberg, Byske in i Norrbottens styrelse i hans ställe.

Valter Holmberg har fötterna i både Norrbotten och Västerbotten. Han arbetar på Brännfors Lantbruk AB. En mjölk- och köttgård som drivs av hans föräldrar i Byske som tillhör Västerbotten. Men de brukar även mark i Norrbotten. Valter har även gått på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, Norrbotten.
–  Det känns jättekul att ha fått förtroendet att sitta i LRF Ungdomen Norrbottens styrelse. Det ska bli både lärorikt och intressant och jag ser fram emot att jobba och skapa goda förutsättningar för ett lönsamt jordbruksföretagande i norr, säger Valter Holmberg.

Ungdomar
Delar ur LRF Ungdomen Norrbottens styrelse: Valter Holmberg, Moa Pettersson, Klara Jolanki och Johan Isaksson (Henrik Ölund är frånvarande).

Julia och Ina är nya i Västerbotten

På LRF Ungdomen Västerbottens årsmöte valdes Ina Holmgren, Ånäset och Julia Karlsson, Burträsk in som nya ledamöter i styrelsen och ersatte Gilbert Schukken, Ånäset samt Lina Eriksson, Åsele som avsagt sig omval.

Ina Holmgren arbetar på sin sambo Gilbert Schukkens mjölkgård samt på Annorlunda gård, som också är en mjölkgård och drivs av Inas föräldrar, båda gårdarna är belägna i Ånäset, Robertsfors. Ina har tidigare studerat vid Sveriges lantbruksuniversitet och har en kandidatexamen i landsbygdsutveckling. 


– Det ska bli intressant att se vad Ungdomsstyrelsen gör samt få träffa lantbrukare via olika aktiviteter i Västerbotten men även övriga regioner. En av de frågor som ligger mig varmast är hur vi får en lönsam mjölkproduktion i länet. Öppna landskap kräver aktiva mjölkbönder och det små mjölkgårdarna är minst lika viktiga för självförsörjningsgraden i länet som de större, säger Ina Holmgren. 


Ina är väldigt intresserad av landsbygdsutveckling och jordbrukspolitik i Sverige och på EU-nivå. Att kombinera fysiska arbetsuppgifter i ladugården med teoretiskt arbete inom politik är något som hon drömmer om i framtiden. 

Kvinna med ko
Ina Holmgren, ny i LRF Ungdomen Västerbottens styrelse.

Till skillnad från Ina så har den andra nya styrelseledamoten Julia Karlsson ingen lantbrukarbakgrund men brinner för lantbruket likväl. Julia arbetar på mjölkgården Nebo gård i Åbyn utanför Burträsk i Skellefteå och har alltid varit intresserad av djur och maskiner. Hon utbildade sig till djurskötare och fick sedan snabbt jobb på Nebo gård där hon nu jobbat ett par år.
– Lantbruket är både mitt jobb och mitt. Det var liksom tänkt att jag skulle jobba med det här och det finns aldrig en tråkig dag på jobbet. Det känns extra roligt att jag har fått förtroende som ledamot i LRF Ungdomen Västerbottens styrelse. Det är viktigt att lyfta frågor som är avgörande för böndernas framtid. Det finns ingen framtid utan våra bönder, säger Julia.

På LRF Ungdomen Västerbottens årsmöte valdes Frida Dahlberg om och fick fortsatt förtroende som ordförande i LRF Ungdomen Västerbottens styrelse. Övriga i styrelsen är Ewoud Nauta, Flarken vice ordförande, Unni Hägglund, Gräsmyr och Andreas Resoluth, Flarken som har ett år till i styrelsen.

Kvinna med hund
Julia Karlsson, ny i LRF Ungdomen Västerbottens styrelse.

Intressanta föreläsare och studiebesök

Årsmöteshelgen gästades av Anton Öhrlund som berättade om rollen som valberedning i LRF Ungdomen på riksnivå. Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse var inbjuden och pratade om utveckling, krishantering, artskyddsförordningen, Nature restoration law och renmarksfrågan. Årsmötet avrundades med Nathalie Häggström från riksstyrelsen berättade om deras arbete med fokus på påverkansarbetet som pågår nere i Bryssel på EU-nivå.
 
Dagen efter gjorde ungdomarna ett studiebesök på mjölkgården Mats och Åsa Karlsson AB i Heden, strax utanför Boden. De har genomfört en framgångsrik generationsväxling och berättade om vikten av att låta någon annan ta över. Företaget är idag ett av Norrbottens största mjölkföretag med drygt 300 mjölkande kor.

Kvinna föreläser
Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten pratade om utveckling, krishantering, artskyddsförordningen, Nature restoration law och renmarksfrågan.