Nytt jaktbeslut grundas i påtaglig risk för allvarlig skada av dovhjort

En stor flock dovhjortar betar och trampar ner grödor.
De stora dovhjortsstammarna orsakar stora problem för lantbrukare i Södermanland när de betar och trampar ner grödorna.

Länsstyrelsen ger tillstånd till jakt efter dovhjort i Södermanlands län under perioden 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2025. Med stöd av tillståndet får det fällas högst 2 000 individer. Jakten får bedrivas under hela dygnet.

Det är ett intressant beslut utifrån att Länsstyrelsen tar stöd i paragraf 7 i jaktlagen. Den lyder: "§ 7 Om det på grund av ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker."

Länsstyrelsen bekräftar det många medlemmar upplever och motiverar beslutet med att det föreligger påtagliga risker för allvarliga skador, främst på grödor, orsakade av dovhjort i Södermanlands län. Vidare har även risken för trafikolyckor med dovhjort ökat betydligt de senaste åren.

- Detta beslut underlättar för lantbrukare att skydda sina grödor när problemen pågår utan att behöva invänta enskilda beslut om skyddsjakt, säger Anna Åman sakkunnig inom skogs- och viltfrågor på LRF och uppmanar de som ska använda sig av beslutet att läsa villkoren.

Det är efter den 1 augusti även tillåtet att använda lampa, mörkersikte och termiskt sikte, om jakten är tillåten under hela dygnet. Vid sådan jakt får termiskt sikte endast användas i öppen terräng, vid åtelplats eller annan känd skjutplats.

Rapportera fällda hjortar inom två veckor

Fällda dovhjortar ska rapporteras till Länsstyrelsens webbplats inom 14 dagar.