Ökad tillväxt i skogen!

Punkt 74 på 88-åtgärdslistan handlar om ökad rådgivning till skogsägare. Det är vad Skogsstyrelsen kampanj ”Smart Skogsbruk” har som utgångspunkt och det var även vad ett antal skogsägare fick ta del av under en utbildningsdag.

För några år sedan samlades skogsbranschen för att lyfta fram idéer och möjligheter för att öka tillväxten i skogen med 20% till år 2050. Resultatet blev en lista med 88 möjliga åtgärder för en hållbar ökad tillväxt.

Listan innehåller det mesta som rör skogsproduktion. Allt från betesskador till plantmaterial, skogsgödsling och bra vägnät.

Punkt 74 handlar om ökad rådgivning till skogsägare. Skogsstyrelsen har med anledning av denna punkt sjösatt kampanjen ”Smart Skogsbruk” och häromveckan höll distrikt Halland en utbildningsdag i satsningen. 18 intresserade och informationshungriga skogsägare följde med utbildarna till ett antal olika skogsmiljöer där olika åtgärder diskuterades.


Ta ner nu elller senare? Lämpliga trädslag till nästa generation? Hur kan vi föryngra här?


Hur kan den här vägen bli bättre? Vad får man göra utan att ansöka om tillstånd?

Här finns länken till nuläget med alla 88 punkter. Läs och låt dej inspireras!
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/pagaende-projekt/hallbar-okad-tillvaxt/lista-88-atgarder.pdf

Mer info och utbildningar Smart skogsbruk
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/smart-skogsbruk/

Per Carlsson