Omvärldsspaning är till nytta för förtroendeuppdraget!

människor, studiebesök
Foto: Pontus Widell

KRÖNIKA: Under vecka 45 åkte vi i LRF Västra Götalandsregionstyrelse tillsammans med Halland, Värmland och personal till Nederländerna på studiebesök i tre dagar.

Att vidga vyerna tillsammans ger värdefull omvärldsspaning och nytta till förtroendeuppdraget! Tre av våra styrelseledamöter summerar vår resa.

Alexander Andersson, ledamot i LRF Västra Götalands regionstyrelse summerar första dagen:

Resan började med en sopplunch i en vinterträdgård med blomsterhandel. Därefter åkte vi till en växtodlingsgård som höll på med generationsskifte mellan mor och dotter på en gård som omfattade hundra hektar. De odlade potatis, lök, vete och sockerbetor varav potatisen gick till MC Donalds och löken till Afrika. De berättade också om utmaningarna med myndigheter om skyddszoner och att de måste pumpa bort saltvattnet. Kan tillägga att åkrarna var fina och stenfria men aningen dyra och kostade 90 000 euro per hektar.

Gustav Bäckström, ledamot i LRF Västra Götalands regionstyrelse summerar dag två:

Vi gjorde ett besök på en ekologisk mjölkgård som gjorde ost på 70% av sin mjölk. Resten sålde han till ett kooperativ som endast hade ekologisk mjölk men ingen industri, just nu sålde kooperativet mjölken till Arla som betalade 60cent för den.

Sopplunchen åt vi i en omgjord höhärsa, där vi även lyssnade på ett föredrag från DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en organisation som arbetar för hur man bäst skall lyckas med att få till bättre vattenkvalitet.

Efter kvällens middag hade vi information från regionens miljöenhet och lantbruksenhet om hur dom skall lösa nitratdirektivet från EU. Sammanfattningsvis var det en mycket intressant dag!

Adam Gruvaeus, ledamot i LRF Västra Götalands regionstyrelse summerar sista dagen på resan:

Sista dagen besökte vi Hoogheemraadschap van Rijnland, en av de 21 lokala vattenmyndigheterna som finns i Nederländerna. Där de berättade om deras arbete för att nå de uppsatta målen för vattendirektivet. Christer Jansson och Sofia Karlsson från LRF berättade om vårt svenska arbete med vatten och nitratdirektiven.

Efter Lunchen bestående av smörgås och mjölk. Gick resan vidare till TomatoWorld. Där vi fick en presentation och genomgång om deras arbete med innovation och tillämpning av ny teknik inom växthusodling, som till exempel AI övervakad odling av tomater.

Sammanfattat så tar vi med oss insikten kring att både Sverige och Nederländerna valt att jobba med vattenåtgärder på frivillig väg. Men även det faktum att våra svenska politiker faktiskt kommit överens om att livsmedelsproduktionen i Sverige behöver öka. Jämfört med Nederländerna där man är överens om att minska antal djur och att lantbrukare i närheten av Natura 2000 områden köps ut.

LRF Västra Götalands regionstyrelse

vatten, växtodling, Holland

Kanal med vatten vid besök på växtodlingsgård. Foto: Alexander Andersson.

Studieresa, Holland, presentation

Utmaningar för det nedrländska lantbruket. Foto: Gustav Bäckström.

studiebesök, TomatoWorld, Holland, människor

Studiebesök på TomatoWorld: Foto:Adam Gruvaeus.