Orimligt många lagkrav för mjölkbönder

Suzanne Céwe
Suzanne Céwe

LRFs Mjölks regelexpert Suzanne Céwe deltog nyligen på ett möte på infrastruktur- och landsbygdsdepartementet för att förklara behovet av fler förenklingar för lantbruksföretagen. 

Värd för mötet var Landsbygdsminister Peter Kullgren, som redan i valrörelsen lyfte behovet av en moderniserad livsmedelsstrategi med tydligare regelverk.

Mötet var startskottet för regeringens arbete med att uppdatera livsmedelsstrategin. Sedan den antogs 2017 har mycket hänt i omvärlden som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen:

– Det var riktigt roligt att delta på departementsmötet. Det känns verkligen som att förenklingar ligger i tiden, säger Suzanne.

– För den som är insatt i näringen är det självklart att det är många myndigheter som har regelverk som berör jordbruket. Men insikten att det inte bara är Jordbruksverket som har hand om reglerna känns som en aha-upplevelse för de flesta. Den bistra verkligen är att en mjölkproducent med växtodling har runt 450 lagkrav att förhålla sig till – och det utöver alla vanliga företagsregler, avslutar Suzanne.

Projektet "Metodutveckling för regelförenkling" finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt LRF. På hemsidan www.enklaregler.se samlas konkreta förenklingsförslag in och presenteras.