På gång inom livsmedelsstrategin i Jönköpings län!

Foto: Elin Windfäll

Vad är på gång framåt i arbetet med livsmedelsstrategin i Jönköpings län, hur var årets Gårdsrunda och den regionala livsmedelsdagen i oktober? Christina Odén, samordnare för strategin, berättar mer här!

I år arrangerades Gårdsrundan för andra gången i länet. Hur upplevde du den i år?

- Årets Gårdsrunda blev något av en folkfest med många glada och nöjda besökare. Baserat på inkomna enkätsvar och klickstatistik från den interaktiva kartan så skulle jag uppskatta att det var runt 13 000 besökare i hela länet under helgen. Det fanns mycket att handla och uppleva – över 70 verksamheter deltog och många av de medverkande hade skapat egna event i form av guidningar, tipspromenad, kulturevent och luncher, men även bjudit in grannföretag och samarbetspartners. Utöver alla upplevelser och allt gott som besökarna har smakat på och handlat med sig, hoppas jag att många av besökarna har fått med sig nya kunskaper om hur mat produceras och förädlas i vårt län. Och att fler förstår vikten av att vi fortsätter producera mat i vårt län och därmed stärker vår försörjningsförmåga.

I oktober anordnades en regional livsmedelsdag, berätta mer om den!
- Det här var första gången vi anordnade en regional livsmedelsdag i vårt län. Syftet var att börja arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategins handlingsplaner, undersöka vilka behov vi ser framåt och vilka möjligheter till utveckling som finns för länets livsmedelsföretagare. Sen handlingsplanerna togs fram våren 2020 har omvärlden förändrats radikalt, vilket gör att vi behöver prioritera insatserna och säkerställa att vi kraftsamlar kring rätt saker som verkligen gör skillnad för länets livsmedelsföretagare. Dagen var välbesökt, närmare 60 personer från hela livsmedelskedjan deltog. Nu ska vi sammanfatta alla inkomna synpunkter och skicka ut materialet på en remissrunda. Vill man vara med i remissrundan eller bidra med tankar och idéer så är det bara att höra av sig till christina.oden@rjl.se

Vad är aktuellt inom det regionala livsmedelsstrategiarbetet just nu? Planer för 2023?
- För någon vecka sedan var det dags för årets Klimatvecka och även Elmia lantbruk med ett stort utbud av aktiviteter. Många av aktörerna som samverkar kring den regionala livsmedelsstrategin anordnar aktiviteter som kretsar kring gröna näringar, energieffektivisering och klimatsmarta sätt att producera mat på. Vi anordnade t.ex. ett seminarium kring vattenbruk och potentialen som finns i länet. I ett projekt som vi drivit under året har många LRF-medlemmar varit involverade presenteras resultaten och framtida affärsmöjligheter kopplat till vattenbruk diskuteras.

- Vi planerar också för en träff mellan livsmedelsbutiker och producenter där syftet är att skapa fler kontakter och affärer mellan dessa delar av livsmedelskedjan. Är man intresserad att vara med får man gärna höra av sig till mig.

- Samarbetet med våra grannlän kring förädling av småländska råvaror ser ut att fortsätta, så vi hoppas kunna anordna inspirationstillfällen under nästa år. Tackakött är ett annat ämne vi jobbat med under detta år och har varit uppskattat av både producenter och restauranger. Arbetet fortsätter och under 2023 hoppas vi kunna erbjuda bl.a. ett utvecklingsmöte tillsammans med Exceptionell råvara.

Det händer mycket  - så ett tips är att hålla utkik på Jönköpings läns livsmedelsstrategins FB-sida.