Palle Borgström besökte Sala för att se effekterna av översvämningarna

Palle Borgström vid Måns Ols i Sala där pumparna fortfarande går för högtryck.

Trakterna runt Sala och Heby har drabbats hårt av den senaste tidens översvämningar. Palle Borgström, LRFs förbundsordförande, besökte idag Sala för att med egna ögon se effekterna av vattenmassorna.

Petter Ström, Palle Borgström och Håkan Johansson.

Palle Borgström besökte tillsammans med Petter Ström, lantbrukare från Sala, och Håkan Johansson, beredskapsansvarig i LRF Mälardalens regionstyrelse, dammarna inne i Sala, där vatten fortfarande pumpas för att minska trycket.

Även LRF Mälardalens ordförande Tomas Olsson fick en pratstund med Palle Borgström innan han åkte vidare.

– Även om en del av vattnet nu har sjunkit undan är det värdefullt att se hur högt vattenstånd det har varit och hur stora arealer som är påverkade, både med totalskadade och med förlust på kvalitet och volym, säger Palle Borgström.

Tomas Olsson och Palle Borgström

Palle Borgström säger vidare att det är viktigt att träffa de som har påverkats. Det är stora arealer som har skadats och det kan vara miljontals kronor i förlust för enskilda företag, konstaterar han.

Vad tar Palle med sig från besöket i Sala inför det fortsatta arbetet i LRF?

– Dels är det den kortsiktiga frågan om hur staten kan hjälpa till med de här stora skadorna. Men den långsiktiga frågan är ännu viktigare, hur förbereder vi oss för att undvika det här i framtiden. Med att se till att vi har full kapacitet på flöden i vattendrag och att de är rensade, diken och täckdiken. Det finns mycket att göra där. Men det kan bli torka också och vi behöver rätt förutsättningar för att kunna investera för att kunna möta torka också, säger Palle Borgström.