Palle Borgström om bondeprotesterna i Europa

Programledare Karin Magnusson och Palle Borgström i Agendas studio.

Europeiska bönder protesterar på gatorna runt om i Europa. Palle Borgström kommenterade läget i gårdagens Agenda på SVT.

Relationen mellan lantbrukare och regering är ansträngd på fler håll i Europa. Det är inte första gången vi ser bönder i Frankrike, Tyskland och Belgien rulla ut traktorerna och protestera på gatorna. Denna gång är dock tonen skarpare än tidigare. Den ökade spänningen beror på flera faktorer, bland annat fler regler och pålagor i kombination med minskad lönsamhet. Därutöver pressas lantbruket ytterligare av höjda bränsle- och energipriser. 

Det pågående läget är direkt kopplat till att lantbrukets ekonomiska marginaler är begränsade inom hela EU. LRFs medlemmar står inför liknande utmaningar som våra europeiska kollegor. För att lantbrukare i Europa ska kunna investera och satsa framåt krävs rätt politiska beslut och bättre förutsättningar både i EU och i enskilda medlemsländer.

Här kan du se hela inslaget