Palle Borgström: Svinpesten djupt oroande

Vildsvin
LRF har varnat för den stora vildsvinsstammen under lång tid.

Hur påverkar upptäckten av svinpest LRFs medlemmar?

- Det är mycket oroande att den smittsamma afrikanska svinpesten för första gången har nått vildsvin innanför Sveriges gränser. Vi har tidigare sett hur sjukdomen har spridit oro och påverkat livsmedelsproduktionen i andra länder.

I Sverige drabbas både jord- och skogsägare av restriktioner när aktivitet i skog och mark i närområdet kraftigt begränsas. Många medlemmar kommer att påverkas ekonomiskt när man inte kan bruka sin mark och i de situationerna kräver vi från LRFs sida kompensation och har en löpande dialog med myndigheter.

Som grisföretagare är oron förstås särskilt stor. Tamgrisar i området har redan fått avlivas i förebyggande syfte, och viktig verksamhet har fått läggas ner. Det är en tragedi för de som drabbas.

Hur har man hanterat sjukdomen i andra delar av Europa? Finns det några lärdomar?

- Afrikansk svinpest har funnits i andra EU-länder under en längre tid. Svenska myndigheter och LRF har följt den här frågan länge och LRF har aktiverat vår operativa krisgrupp för att hantera den uppkomna situationen.

LRF och våra medlemmar har också varnat för den allt för stora vildsvinsstammen under lång tid. Nu ser vi konsekvenserna av att samhället har varit naiva till vildsvinens eskalerande utbredning. Det är allvarligt och nu måste alla aktörer kraftsamla för att kraftigt få ner antalet vildsvin i hela landet.

Vad betyder det ur ett större perspektiv att sjukdomen nu finns i Sverige? Hur kan det påverka grisnäringen?

- Det är viktigt att påpeka att än så länge har man endast hittat sjukdomen i vilda djur, och inte bland tamgrisar. Men vi är givetvis oroliga för att det här ska påverka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion. Sjukdomen är inte farlig för människor, och det är säkert att äta svenskt griskött. Som konsument är du trygg.

Vad ska man göra om man är orolig?

- Håll dig uppdaterad på Jordbruksverkets hemsida om händelseförloppet, restriktioner och rekommendationer. Är du som medlem orolig så kan du kontakta din omsorgsgrupp och söka kontakt med andra jord- och skogsbrukare. Men undvik att sprida information som inte är verifierad av myndigheter.

Palle Borgström

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande