Peter Kullgren besökte Valnevikens Stuteri

Under eftermiddagen måndagen den 13 maj arrangerade LRF Häst ett gårdsbesök för Peter Kullgren på Valnevikens Stuteri i Värmland.

Bengt och Birgitta Wall, som äger och driver gården, visade runt och berättade om verksamheten. Bengt berättade om hur bland annat svårigheten att få tag på en seminveterinär påverkat beslutet att dra ner verksamheten de senaste åren. Idag finns det endast en enda seminstation igång i hela Värmland. Den nyligen beslutade höjningen av spelskatten från 18 till 22 procent var givetvis också ett av samtalsämnena liksom frågan om vad som kan anses vara ekonomisk verksamhet.

Vidare lyftes också vikten av att hästen likställs med andra betande djur i tillämpningen av CAP och att hästen likställs fullt ut med nötkreatur, får och getter inom ramen för kompensationsstödet i CAP.  

- Jag upplever att det var ett konstruktivt samtal kring hästnäringens utmaningar och möjligheter framåt och att ministern lyssnade uppmärksamt och visade intresse för näringens behov säger Viktoria Östlund, LRF Häst.