Peter och Eva föreslås till regionstyrelsen

Peter Andersson och Eva Åkerman
Peter Andersson och Eva Åkerman

Två nya ledamöter ska väljas till LRF Dalarnas styrelse när Anders Haglund och Kerstin Granath, som båda avsagt sig omval, avgår vid stämman den 27 mars. Valberedningen föreslår Eva Åkerman och Peter Andersson att efterträda de avgående ledamöterna. Fyra motioner ska behandlas och landshövding Helena Höij gästar stämman och håller ett anförande.

Runt 50 fullmäktige från regionens 28 lokalavdelningar och LRF Ungdomen väntas tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster till regionstämman som hålls måndag 27 mars kl. 14.30 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

Stämman inkluderar en middag där landshövding Helena Höij håller ett anförande och som vanligt ska styrelse väljas, motioner debatteras och förtjänsttecken delas ut. Innan stämman börjar finns möjlighet att besöka utställare och träffa ledamöterna i regionförbundsstyrelsen. 

Två ledamöter i regionstyrelsen, Anders Haglund och Kerstin Granath, har avsagt sig omval och valberedningen föreslår Eva Åkerman och Peter Andersson som nya ledamöter.

Peter Andersson är 48 år, har lammproduktion utanför Borlänge och producerar cirka 800 lamm per år med en produktionsmodell om fyra lamningsperioder per år. Han har ett förflutet inom skogsindustrin, där råvaruflöden i olika delar varit huvudsysslan.

- Jag ser en möjlighet att engagera mig inom frågeställningar som jag ser från arbetet i LRF Borlänge, men nu i ett regionalt perspektiv. Näringslivspolitik och utveckling av myndighetskontakter ligger i verksamheten och därmed intressesfären, säger Peter.

Eva Åkerman är 51 år och bor i Stumsnäs, Rättvik. På gården finns cirka 600 hektar skog och mark samt uppfödning av hästar. De har egen skördare och skotare och är i stort sett helt självverksamma och det egna grovfodret produceras på åkrarna i byn. Eva har jobbat med virkesadministration och virkesredovisning och har även varit enhetschef på Mark- och planenheten på Rättviks kommun. 

- Skogen har alltid varit ett av mina stora intresseområden och att få frågan om att bli förtroendevald i LRF Dalarnas styrelse är hedrande. Blir jag invald ser jag fram emot att få vara med att lyfta fram LRFs arbete för att få de bästa förutsättningarna för skogsföretagandet i Dalarna och Sverige, säger Eva.

Läs utförligare presentationer av Peter och Eva i stämmohandlingarna (länk nedan).

 

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna med motioner och styrelsens yttranden finns HÄR.

Tryckta exemplar finns på plats på stämman och kan också kan beställas via dalarna@lrf.se eller 010-184 45 12.

 

Inkomna motioner

1. Det måste finnas ett starkare lagskydd i Fastighetsbildningslagen (FBL) för fäbodar i samband med omarronderingar.

2. Ursprungsmärkning på produkter gjorda av svensk skogsråva

3. Underlag för att kunna begära bättre konsekvensanalys och helhetssyn vid åtgärder som exploaterar de gröna näringarnas arealer.

4. Stärk äganderätten för drabbade av industriell vindkraft

Läs motionerna tillsammans med styrelsens yttranden i stämmohandlingarna.


Frågor

Kontakta Bränd Erika Forssell, 010-184 42 54, brand.erika.forssell@lrf.se, om du har frågor.

 

Mer information om stämman finns här