Politiker ute i skogen inför kommande beslut

Östgötapolitiker från riksdag och region fick chansen att lära sig mer om hur enskilda skogsägare bidrar till landets miljömål när LRF och Södra Skogsägarna arrangerade en skogsdag utanför Linköping.
Östgötapolitiker på skogsdag med LRF och Södra. Foto: Anna Åman.

Just nu pågår ett flertal utredningar som kommer att påverka enskilda skogsägare. Med anledning av det fick östgötapolitiker från riksdag och region chansen att lära sig mer om hur enskilda skogsägare bidrar med både produktion och miljövärden, när LRF och Södra Skogsägarna bjöd in till samtal bland träden en solig förmiddag i början av september.

Tio politiker deltog under skogsdagen utanför Linköping. Skogsägaren Henric Carlsson ledde skaran genom skog och mark och berättade hur han resonerar om skötsel och framtida skogar och betesmarker. Han har som många andra medlemmar både skogsbruk och lantbruk i sin verksamhet på gården.

- Politiska beslut sätter spelregler som får effekt både i närtid och framtid. Samtidigt har skogen långa omloppstider som kräver stor planering för den som äger marken. Därför är det viktigt att våra politiker skaffar sig kunskap om konsekvenser olika beslut får, säger Anna Åman sakkunnig i skogsfrågor på LRFs regionkontor.

Många utredningar som påverkar skogsbruket

Just nu pågår ett flertal utredningar som kommer att påverka enskilda skogsägare. Några exempel är miljömålsberedningen, en ny skogsutredning, artskyddsförordningen, former och ersättningsmodeller vid formellt skydd av skog, utvecklad internationell rapportering av skyddad natur och EU:s förslag för restaurering av natur.

Mångfald av skogsägare ger mångfald i skogen

Under mötet blev det tydligt för politikerna hur enskilda skogsägare bidrar till landets miljömål genom sitt aktiva förvaltande av marken. Det blev också tydligt att politiken har en avgörande roll för framtiden.

- Mångfald av skogsägare med egna tankar och mål ger i sig mångfald i skogen. Ingen gör precis lika. Under dagen framkom hur många beslut skogsägaren har att fatta i olika skötselfaser; hygge eller kontinuitetsskogsbruk, trädslagsblandning när man röjer ungskogen, i vilken ordning ska man avverka, tallen klarar att stå längre men blir den för gammal kanske man inte ens får avverka den. Och så granen, hur kommer den klara framtida klimat? På Henrics gård, precis som hos många andra, har granbarkborren styrt många insatser, berättar Anna Åman.

Rimliga tillämpningar av EU:s förordningar och trygghet i systemen är viktigt för skogsbruket

När politikerna summerade insikterna från dagen handlade de om att skogsbruk är mer komplext än de anat, att det är viktigt med förtroende för privata markägare och att markägarna måste känna trygghet i systemen. 

- EU:s förordningar känns avlägsna för många, men det kommer an till politiker att tillämpningen i just Sverige blir rimlig. Nuvarande skogsvårdslag har tjänat markägare, nationen och naturen väl. De flesta kurvor pekar uppåt, till exempel större volym skog, mer gammal skog och mer lövskog, avslutar Anna Åman.

Länktips

Riksskogstaxeringens årsrapport 

Samlade rapporter om skog på lrf.se