Processen handlar om utveckling inte avveckling

ordf LRF Trädgård

Anders Haglund har varit representant för LRF Dalarnas styrelse i den referensgrupp som har arbetat med remissen Framtidens folkrörelse. Här svarar Anders på några frågor om remissen och arbetet med den.

Varför är det viktigt att LRF gör denna genomlysning?

LRF är en organisation som lever i en modern värld, vi kan tydligt se att vi har problem med nyrekryteringen till våra förtroendeuppdrag. Det är väldigt tydligt isynnerhet om man tittar på lokalavdelningarnas styrelser. Vi måste få till en förändring för att göra förtroende uppdragen mer attraktiva. 

Hur upplever du den omfattande arbetsprocessen?

Det har varit många duktiga människor som har ägnat väldigt mycket tid och energi åt att jobba med de här frågorna. Vi har varit långt ifrån eniga om hur vi skall göra men det har funnits ett gemensamt driv i att något måste göras om vi skall finnas kvar.  

Vad är din önskade målbild ur ett medlemsperspektiv?

Jag som medlem vill att LRF skall vara en aktiv del av samhället och en naturlig samtalspartner för alla former av politik när saker och processer i samhället ska förändras. LRF ska på alla plan vara den naturliga mötesplatsen mellan politik och landsbygdens företagare.

Är det något speciellt som du tycker medlemmar ska eta om remissen eller processen?

Processen vi går in i nu handlar inte om avveckling som många tror utan om utveckling. Vi är en stark organisation och om några år kommer de flesta av oss se tillbaka på den tid vi har levt i och undrat varför vi inte har gjort något tidigare. Jag är övertygad om att vi kommer att få se ett betydligt starkare LRF i framtiden.

Du kan läsa mer om remissen här.