ProCROSS, hullbedömningar och märkta katter

Stjärnsund, Askersund.

LRF Hallands omsorgsgrupp hade för några veckor sedan en träff ihop med länsstyrelsens kontrollanter och länsveterinärer. Där bland annat avel, hull och nya lagen om id-märkta katter diskuterades.

Vi har hos Anders Nilsson på gården Skråmered i Våxtorp.

Gården använder ProCROSS som avelsmetod och Anders berättar att de får friska, fruktsamma och hållbara djur som producerar mer kött och mjölk. Korsningsavel i form av ProCROSS har använts i USA i nära 25 år. ProCROSS är ett korsningsprogram som ger det bästa från de tre raserna Holstein, SRB och Montbeliarde. Korsningseffekten i sig gör också att avkomman får bättre egenskaper än föräldrarnas genomsnitt.

Anders Nilsson gårdsägare och Vanja Kinch länsveterinär på länsstyrelsen. Foto: Lotta Bäckberg

Vi diskuterade hull och hullbedömningar. Länsstyrelsen mätte några kor för att kalibrera sig. Korna vägdes och mättes. Det är viktigt att korna står plant när de mäts annars kan det skilja upp till 100 kg i vikt. Vi pratade om de brister som länsstyrelsen ser när de är ute på kontroll. Hullbrister har ökat de senare åren. Vi diskuterade även djurrättsaktivister som både näringen och länsstyrelsens kontrollanter tyvärr drabbas av. 

Katter ska registreras från 2 januari 2023
Något som vi tror kan bli ett bekymmer efter årsskiftet är att få vet om att katter på lantbruk ska vara märkta och att det innebär ett större ansvar vid reproduktion. Det är bra att vara medveten om detta och förebygga inför en eventuell kontroll

Paragraf 6
Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvara för.

Allmänna råd till 6 kap paragraf 2
Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Ur Vägledningen: Det innebär att om ägaren till en katthona vill att katthonan ska bli dräktig, så behöver dräktigheten inte förhindras. (Skrivningen i föreskriften syftar ju till att förhindra oönskad reproduktion). I ett sådant fall ska djurägaren även ha bedömt att katthonan är i god fysisk kondition och uppfyller de försiktighetskraven som ställs i hund- och kattföreskrifterna.

Om en okastrerad hankatt har fri tillgång till utevistelse så har ägaren till hankatten samma ansvar som ägaren till honkatten att säkerställa att katten är lämplig att användas i avel.

Märka och registrera katter - Jordbruksverket.se

Lotta Bäckberg