Regelbördan tyngre för varje år visar ny rapport

Företagare bakifrån vid dator på Grindtorps gård

Sveriges lantbrukare har flera hundra lagkrav att förhålla sig till. Nu släpper projektet Metodutveckling för regelförenkling inom Landsbygdsprogrammet en rapport som svart på vitt visar den orimliga regelbörda som landets livsmedelsproducenter bär på.

Lagarna som berör lantbruket finns sammanställda i Miljöhusesynen och den färska genomgången visar att antalet lagkrav har vuxit med 134% under de senaste 25 åren. Den som till exempel bedriver mjölk- och nötköttsproduktion, i kombination med växtodling, har ohyggliga 480 lagkrav att förhålla dig till. 

Även antalet tillstånd eller anmälningar som lantbruksföretag måste göra till olika myndigheter och kontrollorgan har stadigt ökat och uppgår idag till 42 stycken. Ett och samma lantbruksföretag berörs inte av samtliga 42 anmälningar och tillstånd, men väl alldeles för många för vad som kan anses rimligt.

Ladda ner faktabladet som visar den senaste sammanställningen av lagkrav, tillstånd och anmälningar som berör lantbruket.

 

Om projektet

Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Projekttiden är 2,5 år och avslutas i december 2022.

Du hittar mer information och fler rapporter på projektets hemsida:
https://www.enklaregler.se/

Kontakt till medarbetare i projektet: