Regionstyrelsen och LRF Ungdomen utökar samarbetet

träff regionstyrelsen o Ungdomen Mälardalen Skokloster
Regionstyrelsen och LRF Ungdomen träffades på Skokloster.

I början av juli träffades LRF Mälardalens regionförbundsstyrelse och regionens tre ungdomsstyrelser som ett led i arbetet med att utöka samarbetet och utbytet mellan styrelsen och LRF Ungdomen i regionen.

På regionstämman i mars beslutades efter en motion från LRF Ungdomen i Uppsala län och Altuna LRF, att LRF Mälardalen ska se LRF Ungdomen som en tillgång och använda sig av dem i påverkansarbetet och att ge LRF Ungdomen och deras verksamhet mer utrymme i regionens kommunikationskanaler samt att regionstyrelsen ska ha minst en adjungerad ungdomsledamot.

Linus Grönvall från LRF Ungdomen i Uppsala län är nu adjungerad i regionstyrelsen. Styrelsen kommer också framgent att ha en representant från LRF Ungdomen med på politikerträffar. Alla tre ungdomsstyrelser i regionen kommer förstås också fortsatt att bjudas in att delta på regionens årliga verksamhetsplanering, precis som tidigare.

- Uppdraget som adjungerad i regionstyrelsen är lärorikt och jag hoppas att det ska ge en bra utväxling för LRF Ungdomen i hela regionen, säger Linus Grönvall.

 

Många fördelar med ett närmare samarbete

På träffen diskuterades de fördelar som finns med ett närmare samarbete, som att a del av varandras kontaktnät, lära sig av varandra och få ett bredare perspektiv. Det finns många gemensamma frågor, ett exempel är ägandeskiftesfrågan som ständigt är aktuell. Man pratade också om konkret samverkan och gemensamma aktiviteter och en lång lista gjordes med tänkbara samarbetsområden.

- Den gemensamma träffen var givande och vi diskuterade samarbeten, bland annan inom generationsskifte, som är en stor och viktig fråga för oss, berättar Linus Grönvall, LRF Ungdomen i Uppsala län.

Tomas Olsson är orfdörande för LRF Mälardalen:

-  Vi vill utveckla samarbetet med LRF Ungdomen i regionen och vi ser träffen som startskottet för en fördjupad samverkan.

-  LRF Ungdomen ska vara en naturlig del i regionens arbete, avslutar Tomas Olsson.

Linus Grönvall, LRF Ungdomen i Uppsala län, är adjungerad i regionstyrelsen i Mälardalen

Linus Grönvall, LRF Ungdomen i Uppsala län, är adjungerad i regionstyrelsen i Mälardalen

Möte

Skokloster