Regler och villkor i lantbruket

ko på bete
Foto: Ester Sorri

Krönika: "Tror bestämt jag läst att vi som mjölkproducent med växtodling har ca 450 lagkrav att ta hänsyn till"

Regler och villkor i lantbruket, tänker man på detta, under en arbetsdag på gården kan man bli lite svettig, för man vill ju inte göra fel. Tror bestämt jag läst att vi som mjölkproducent med växtodling har ca 450 lagkrav att ta hänsyn till.

Fram till frukost idag har jag bockat av följande regler-villkor:

  • rapporterat kalvningar till Stalljournalen
  • öronmärkt dem
  • journalfört ringormsvaccinering
  • journalfört 7 kvigor som plockades in från bete inför seminering.
  • beställde också nya öronbrickor då några kor har tappat sina
  • senare idag kommer det diesel till cisterner som var kontrollerade och godkända i våras.

Vår vardag är full av värden, känslor, erfarenheter och yrkesstolthet men många gånger kolliderar de med krav från flera olika system, certifieringar, marknadsförändringar och miljöprogram. Myndighetsutövning och lagstiftning har under lång tid varit lantbrukarens huvudsakliga mål för kritik för att många upplever regler och krav som hårda och ibland omotiverade. Man förstår inte alltid vinsten för miljö och djurhälsa med de regler som införs. Man känner sig därför omotiverad och oförstående inför de pålagor som införs.

Nu i år har Länsstyrelserna fått ett av oss inom LRF efterlängtat regleringsbrev där det ska identifieras hinder och problem för att nå målet om ökad livsmedelsproduktion. För att få lite kött på benen genomförde jag och Janne Landström en tripp och besökte några företagare i Värmland och tankade av dom tankar och idéer om vilka förändringar stora som små dom skulle vilja se för att främja lönsamhet, utveckling och framtida generationsskiften samt en ökad livsmedelsproduktion i Värmland.

Dessa och många fler förslag kommer vi att bearbeta tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland som på ett mycket positivt och engagerat sätt tagit sig an uppgiften om regleringsbrevet.

Vi ser fram emot att se slutresultatet av detta!

Monica Thörner
vice ordförande, LRF Värmland

Läs mer om Myndighetsutövning på lrf.se