Relationsskapande med länsstyrelsen

Med miljöchef och handläggare för lantbrukets tillståndsprövningar på länsstyrelsen finns det all anledning att träffas för att både upprätthålla och skapa en god dialog.

Kajsa Edbom och Martina Philip, tjänstemän inom LRF Väst, träffar Per Leander och Sabine Karlsson på länsstyrelsen.

Främsta anledningen är en relationsskapande dialog för att diskutera de frågor som berör LRF Hallands medlemmar. I dagsläget är det få ärenden som pågår och stort fokus under mötet blev istället en möjlighet till att lyfta behovet av länsstyrelsens roll som tillsynsvägledande myndighet åt kommunerna, något som vi ser ett betydligt större behov av just nu. Många kommuners bedömning spretar, mycket schabloner används istället för individuella riskbedömningar utifrån gårdarnas förutsättningar och ibland tar kommunerna egna beslut utanför lagstiftarens ramar. Det är inte länsstyrelsens direkta ansvar, men nog så viktigt att länsstyrelsen får höra den verklighet som råder när det gäller den kommunala myndighetsutövningen.

Sabine Karlsson är ny på länsstyrelsen och ska handlägga lantbrukets tillståndsprövningar, något som ligger helt i dvala nu då det inte finns ett enda pågående ärende. Sabine har en bakgrund från Munkagårdsgynmasiet, har läst till miljövetare och sedan jobbar som miljöinspektör med bl a tillsyn på jordbruk.

Vi får en bra känsla, och tror att finns det någon som ligger på gränsen till tillståndspliktigt verksamhet eller är i planer på att expandera, så finns det en god möjlighet till bra dialog med handläggare på länsstyrelsen i dagsläget. Med tillstånd (istället för anmälan), har lantbrukaren en helt annan juridisk trygghet och även om det är en process dit kan det av den anledningen vara väl värt att satsa både tid och pengar för att trygga sin fortsatta verksamhet.

Kajsa Edbom
Regionalt sakkunnig LRF Väst, kajsa.edbom@lrf.se