Renmarksutredningen - rätten till jakt och fiske i norra Sverige

Renar

Idag lämnar LRF in sitt remissyttrande om Renmarksutredningen till regeringen.

Huvudfrågan handlar om makten över jakten och fisket på ungefär halva Sveriges yta men också om rätten till att bruka sin mark. Detta är en viktig fråga för alla som äger mark i norra Sverige och för alla som tycker om att jaga och fiska i norra Sverige.

- Jag vill uppmana alla som är intresserade av frågan att skriva ett remissvar till regeringen. Det är viktigt att de får in flera perspektiv för att kunna fatta välgrundade beslut som tar hänsyn till allas behov och intressen, säger Anders Blomberg, jurist på LRF.

Utredningen består av två delar: dels tillfälliga lagförslag som på grund av tidsbrist inte kommer att hinna genomföras, dels en bedömd rättsgrund för utredningens fortsatta arbete. LRF är starkt kritisk till den bedömda rättsgrunden, vilket framgår av vårt remissvar.

Anders Blomberg

Anders Blomberg