Replik: Odling av djurfoder i Härryda bekämpar växtsjukdomar

betande ko
Foto: Janne Petersson.

Variationen av grödor är ett sätt att bekämpa växtsjukdomar, skriver Roger Persson vid LRF Härryda i en replik på den debattartikel som Jonas Norberg skrev på debattplats den 13 november i Härryda-Posten om vikten av att bekämpa världshungern. Hans lösning på det är att odla grödor som människor kan äta direkt istället för att odla djurfoder.

Härryda-Posten 25 november
    
Jonas Norberg missar en viktig detalj här och det är förutsättningarna för jordbruk i vår del av världen och vår del av landet. Här i västra Sverige är åkrarna mindre och med sämre bördighet än till exempel våra slättbygder.

Vallodling, det vill säga odling av gräs till djurfoder, fungerar bra här. Härryda har också gott om betesmark som utan nötköttsproduktion skulle växa igen, och våra öppna landskap skulle försvinna om inte djuren betade. På vissa åkrar i Härryda går det inte att bedriva jordbruk med dagens maskiner, då de är för små och ligger illa till. Där växer det istället gräs, som vi människor inte kan äta, men som korna betar, och korna omvandlar gräset till protein som vi människor kan tillgodogöra oss.

Vädret varierar mellan olika år som ger direkt påverkan på skörden och dess kvalité. I år blev skörden av spannmål, på grund av allt regn, sämre än normalt och duger helt enkelt inte till att baka bröd eller brygga öl på. Men går utmärkt att använda som djurfoder.

För att kunna odla en bra gröda behöver lantbrukaren variera sina grödor. Variationen av grödor är också ett sätt att bekämpa växtsjukdomar. Vissa grödor såsom exempelvis baljväxter går inte att odla år efter år för då kan växtsjukdomarna öka i omfattning på fälten. Att odla på en frisk jord är den bästa förutsättningen för att få en frisk gröda och en hög skörd. Att bryta av med vallodling som blir till djurfoder är ett alldeles ypperligt sätt för lantbrukaren att vårda sin mark.

Vi behöver tänka på hela livsmedelssystemet, och producera det som våra jordar lämpar sig för. Här i Härryda är det först och främst att odla gräs i växel- bruk med spannmål, och låta djuren beta.

Vår kommun behöver se till vilka förutsättningar vi har här i Härryda och göra sitt yttersta för att ta tillvara på det. Ur vår synvinkel är det att inhandla mer svenskt nötkött och allra helst lokalproducerat, istället för att köpa importerat kött.

Roger Persson
Ordförande i LRF Härryda kommungrupp