Riksväg 70 mellan Fjärdhundra och Tärna för smal för lantbrukets maskiner

Riksväg 70 genom Bärbyskogen mellan Tärna och Fjärdhundra var redan på 1970-talet smal och krokig. Den måste även då varit väldigt besvärlig för lantbrukare och yrkestrafiken att köra på. Trots att alla maskiner var mycket smalare och mindre på den tiden. Vägen har efter det inte blivit lättare för lantbrukare att använda när vårbruk och skörd är aktuellt.

Det har ju satts upp vägräcken efter sträckan som gjort det väldigt obehagligt för lantbrukare med moderna maskiner att köra mellan Fjärdhundra och Tärna. vägräcken har gjort vägen smalare och omöjlig att hålla ut redskap över dikeskanten för att underlätta möten.Att möta snöröjningen på vägsträckan är ingen trevlig upplevelse. Föraren av skolbussen skulle nog också uppskatta, att vägen vore bredare och trafiksäkrare.

Trafikverket verkar inte förstå att det moderna lantbruket, behöver vägar där man tagit hänsyn även till lantbrukets behov. Tanken med vägräcken är väl att öka trafiksäkerheten, då bör även lantbrukets och yrkestrafikens behov av säkra transporter tas hänsyn till, när förändringar som påverkar vägens transport och mötesmöjligheter förändras genom t.ex. vägräcken i dikeskanten.

Nu ska riksväg 70 stängas av helt över Bärbyskogen för asfaltering. Det är ju bra. Men borde inte Trafikverket funderat på varför man måste stänga av en av Sveriges mest trafikerade riksvägar? Kan det vara så att vägen blivit så smal att yrkestrafiken och lantbrukets transporter inte kan köra vägsträckan under asfalteringen om inte vägen stängs helt av under arbetet.

Hade det inte varit läge att samtidigt förbättra mötesmöjligheter och förbättrat för lantbrukets och yrkestrafikens transporter. LRFs kommungrupper i Sala och Enköping anser att politiken i Sala och Enköping borde uppvakta Trafikverket och påtala problemen för lantbruket med vägsträckan mellan Fjärdhundra och Tärna. Vi anser också att vägen är trafikfarlig med risk för ogenomtänkta omkörningar av långsamtgående fordon.

LRFs Kommungrupp Sala ordförande Per Nyström

LRFs Kommungrupp Enköping, ordförande Erica Eriksson

Det här är en debattartikel som har publicerats i Sala Allehanda.