Ronja Björkqvist - ny ordförande i LRF Ungdomen Sydost

Erika Henriksson lämnade över stafettpinnen till Ronja Björkqvist, ny ordförande i LRF Ungdomen Sydost

Ett 50 tal medlemmar i LRF Ungdomen Sydost träffades på Systrarna Skogströms Lantcafé i Öhr för att genomföra sitt årsmöte. Fyra motioner hade inkommit till årsmötet och behandlades och Ronja Björkqvist valdes till ny ordförande för ungdomarna i Sydost.

 

Först genomfördes alla valen i sedvanlig ordning och valberedningens ordförande Mimmi Åsenius redogjorde för förslagen. Som ordförande för årsmötet valdes Christian Horn, ledamot i LRF Sydost och sekreterare föreslogs Sarah Ejermark, regional kommunikatör. 

Alla valberedningens förslag klubbades med enkelhet igenom. Till ny ordförande valdes Ronja Björkqvist från Öland och som vice ordförande valdes Stina Kristiansson. Ronja tackade för förtroendet.

Styrelsen 2024

Mattias Claesson, 1 år kvar
Tony Andersson, omval 2 år

Stina Kristiansson, omval 2 år
Per Petersson, nyval 2 år

Emil Ivansson, 1 år kvar

Ronja Björkqvist, 1 år kvar
Stina Persson, nyval 2 år
Erika Henriksson, 1 år kvar

Valberedning 2024

Kronoberg: 
Rasmus Edberg, Lessebo, även sammankallande för valberedningen.

Blekinge: 
Albin Claesson, Eringsboda. 
Anton Johansson, Ettebro

Kalmar: 
Cajsa Idrestam, Nybro
Joakim Pihl, Kristdala. 

Öland: 
Lukas Berg, Mörbylånga

Beredningsgrupp 2024

Kronoberg: 
Kristoffer Johansson, Ljungby, även sammankallande till beredningsgruppen.

Blekinge: 
Johan Abrahamsson, Eringsboda. 

Kalmar:
Carl - Johan Ytterbring, Mönsterås. 
Manfred Wykman, Nybro. 

Öland: 
Cristian Jönsson, Mörbylånga. 
Mimmi Åsenius, Mörbylånga

Motionsberedning

Fyra motioner behandlades på årsmötet och årsmötet beslöt att ställa sig bakom alla motionerna som behandlades.

Motion 1 “Kom alla fåren! 1, 2, 3, 4, 5...” 

LRFU Sydost yrkar att årsmötet beslutar uppdra åt LRFU Sydost

att            en motion i motionärens anda skickas till LRF Sydost regionsstämma

att            LRF verkar för att man ska få en ersättning för de faktiska kostnader som det extra arbetet innebär. 

att            LRF verkar för att vi ska kunna bedriva djurhållning fritt från statens vilt. 

Motion 2 Den svenska vildsvinsstammen

LRFU Sydost yrkar att årsmötet beslutar uppdra åt LRFU Sydost

att            skicka en motion i motionärens anda till LRF Sydost regionsstämma

att            LRF Sydost skickar en motion i motionärens anda till LRF riksförbundsstämma

att            verka för att LRF aktivt driver arbetet för att säkerställa en minskad vildsvinsstam med minst 90%. 

att            jobba för ett totalt förbud mot utfodring av vildsvin. 

att            undersöka möjligheten till skottpeng på fällda vildsvin

Motion 3 Utveckla Bonden i skolan

LRFU Sydost yrkar att årsmötet beslutar uppdra åt LRFU Sydost

att            skicka en motion i motionärens anda till LRF Sydost Regionsstämma

att            LRF Sydost regionstyrelse utvecklar utbildningsunderlaget inom bonden i skolan för fler årskurser  

att            LRF Sydost regionstyrelse utvecklar utbildningsunderlaget inom bonden i skolan ur innehållssynpunkt  

Motion 4 Den lysande skatten

LRFU Sydost yrkar att årsmötet beslutar uppdra åt LRFU Sydost

att            Skicka en motion i motionärens anda till LRF Sydost regionsstämma

att            LRF Sydost skickar en motion i motionärens anda till LRF Riksförbundsstämma

att            LRF arbetar för att kraven för skattereduktion dimensioneras om för att främja den gröna omställningen 

Två ledamöter avgick och två tillkom. Martin Jakobsson och Sara Fors Jadin tackades av och välkomnades gjorde Per Petersson och Stina Persson.

Kvällens tillställning var sponsrad av Lantmännen och efter att årsmötet var genomfört så fick vi en intressant dragning om deras verksamhet och tillslut det som alla väntat på - ett dignande julbord.

Stort grattis till Ronja och väl genomfört årsmöte! Lycka till inför 2024.

LRF Ungdomen Sydost Årsmöte 2023

Årsmötets ordförande Christian Horn och tillträdande ordförande Ronja Björkqvist längst till höger.

LRF Ungdomen Sydost Årsmöte 2023

Årsmötesdeltagarna 2023

LRF Ungdomen Sydost Årsmöte 2023

Avgående ordförande Erika Henriksson

LRF Ungdomen styrelse Sydost 2023

Martin Jakobsson, andra från vänster och Sara Fors Jadin, längst till höger avtackades.