Rovdjur och länets livsmedelsstrategi är inte en fungerande kombination

Vargmöte i Norrtälje
Palli Gudmundsson, Stockholm Uppsala Fåravelsförening; Katarina Hedman, ordförande LRFs kommungrupp i Norrtälje; Åsa Sikberg, LRF Mälardalens regionstyrelse; Carina Wenngren, Stockholm Uppsala Fåravelsförening.

LRFs kommungrupp i Norrtälje anordnade i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholm/Uppsala Fåravelsförening en informationsträff om varg.

Anledningen var att den senaste tiden har det varit tre vargangrepp på får i Norrtälje kommun och varg har observerats mer än 10 gånger i samma område. På plats på mötet fanns ett 80-tal fårägare, jägare och övriga intresserade.

Samma dag som mötet ägde rum hade länsstyrelsen I Stockholms län tagit beslut om skyddsjakt av en varg norr om Norrtälje. Beslutet om skyddsjakt gäller fram till och med den 31 oktober och beslutet berör ett område av ca 45 000 ha.

Länsstyrelsen informerade om vad som gäller kring skyddsjakt, vad §28 i jaktförordningen är för något. Enligt beslut av EU och regering ska det finnas minst 300 vargar och 870 lodjur i Sverige. I nuläget finns det runt 465 vargar i landet. Deltagare på mötet undrade varför det inte finns någon övre gräns för hur många rovdjur det skall finnas? Svaret på detta måste politikerna ge.

– Det finns art habitat för växter, vilda djur, men varför finns det inget arthabitat för tamboskap? För att få en biologisk mångfald behövs betande djur. Varför ska varg finnas överhuvudtaget? Rovdjur och länets livsmedelsstrategi är inte en fungerande kombination, menade en mötesdeltagare.

Länsstyrelsen informerade om vikten av att ha bra stängsel samt att se över sina stängsel för att förhindra rovdjursangrepp. Detta kan verkligen vara en utmaning eller till och med en omöjlighet när  man har exempelvis betande får på stora öar, eller i hagar mot vatten. Vilket är vanligt i Norrtälje kommun med sina 10 000 öar, lång kuststräcka och många sjöar. Ersättning finns för att sätta upp och sköta stängsel men ersättningsnivåerna ansågs av många på mötet vara mycket låga. Det är dock inte länsstyrelsen som bestämmer dessa ersättningsnivåer.

Vetskap om att rovdjur finns i närheten av tamboskap skapar oro. Både för att djur kommer att dödas, skadas eller skrämmas. Men också när ett angrepp skett behövs stöd till den drabbade djurägaren. Både ekonomiskt men också möjligheten att få prata om det jobbiga. Här kan LRFs omsorgsgrupp vara ett stöd, för det viktiga är att prata om det.

Länsstyrelsen gav bra och viktig information under mötet och deltagarna fick svar på många av deras frågor. Det är viktigt att detta goda samarbete fortsätter.

Jourtelefon vid rovdjursangrepp är 010-223 15 37.