Så ökar du säkerheten i arbetet och på gården

Dag Björkqvist

För tredje året anordnades arbetsmiljöveckan med huvudfokus på temawebbinarier. Webbinarierna finns samlade på lrf.se så att du kan titta på dem när du vill stärka säkerhetstänket i arbetet och på gården.

- Ingen ska behöva skada sig eller dö på jobbet i en framtidsbransch, säger Håkan Johansson på LRF som är ansvarig för projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk.

Dag Björkqvist är, tillsammans med Gunnar Ivarsson, arbetsmiljörådgivare på Gotland inom projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk. Maria Mehlqvist på LRF Öst samordnar träffarna med Dag och Gunnar. Under det senaste året har det arrangerats en handfull träffar på Gotland och Dag nämner särskilt en lite större träff i januari som var på en mjölkgård i När och som lockade cirka 25 deltagare.  
- Träffen samlade hela bygden och det blev mycket frågor och diskussioner. Vi gjorde en gårdsvandring. I och med att vi var på en mjölkgård diskuterade vi mycket säkerhet kring djur och maskiner. När vi anordnar träffar inom projektet är vanliga frågor: Vad gäller? Vad ska man tänka på? Hur ska man tänka kring säkerhet när man handskas med kemikalier? säger Dag. 

Större medvetenhet kring risker i dag

Dag har arbetat i över 30 år med arbetsmiljöfrågor och hans erfarenhet är att det finns en större medvetenhet kring riskerna i arbetsmiljön i dag. 
-    Men tyvärr uppstår det alltid nya risker när förutsättningar förändras och ny teknik kommer. Jordbruket är så mångfacetterat med byggnation, maskiner, djur, kemikalier…det är ett stort spektrum och mycket att ha koll på och hänga med i, säger han. 

Det gäller att hela tiden jobba med, informera om och engagera jordbruket i säkerheten kring arbetsmiljön, menar han. Hans allmänna råd till lantbrukare, oavsett vilken produktion man har, är att ta sig ordentligt med tid att se över vad det finns för risker på gården och fundera över hur de kan undvikas. Tumma aldrig på säkerheten utan planera för att utföra arbetsuppgifterna på ett noga genomtänkt sätt. 

Projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk fortsätter fram till 30 juni 2024. Planen är att det därefter kommer ett nytt projekt för vidare arbete på området. Pengar finns kvar till aktiviteter fram till sommaren. Om man som lokalavdelning på Gotland är intresserad av att arrangera en aktivitet kring säker arbetsmiljö ska man kontakta Maria Mehlqvist på maria.mehlqvist@lrf.se som därefter kontaktar Dag och Gunnar för planering av aktivitet. 

Titta i efterhand

Alla webbinarier från arbetsmiljöveckan finns inspelade och kan ses i efterhand tillsammans med tidigare års material i projektet.

Här hittar du samtliga webbinarier

Telefonrådgivning om arbetsmiljö (för LRF-medlemmar)

Så arbetar LRF med arbetsmiljöfrågor

Mer om projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk


Projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk finansieras av EU-medel.