Så tycker LRF om förslagen för arbetskraftsinvandring från tredje land

Viken tomater, Skåne.

Skrota behovsprövning och lönegolv för de gröna näringarna men se till att tillståndet för säsongsarbete förlängs. LRF har lämnat sina synpunkter på förslagen i Nya regler för arbetskraftsinvandring m. m. SOU 2024:15 och ordnat presswebbinarium i frågan.

LRF välkomnar förslaget om förlängd tillståndstid för säsongsarbete för tredjelandsmedborgare, från 6 till 9 månader, men är kritiskt till förslagen om ytterligare lönegolv eller behovsprövning av arbetskraft för de gröna näringarna.

Förslaget riskerar att allvarligt försvåra företagens möjlighet att få tag på den kompetens som krävs för att upprätthålla och öka produktionen, lönsamheten och konkurrenskraften – vilket är nödvändigt för att stärka det svenska totalförsvaret.

Ta del av LRFs remissyttrande på regeringens webbplats.

Nya regler för arbetskraftsinvandring - Regeringen.se

Se LRFs presswebbinarium

Under ett presswebbinarium den 13 maj berättade Mikaela Johnsson och Marcus Söderlind från LRFs riksförbundsstyrelse om hur viktig arbetskraft från tredje land är för de gröna näringarna och om LRFs synpunkter på utredningen.