Säffle har stora framtidsplaner Lokalt slakteri, biogasanläggning och en laxodling är på gång

Det är i Säffle det händer. Företagslustan har varit stark under pandemin. Nu är två förstudier avslutade som förhoppningsvis ska leda till utveckling av bygden, arbetstillfällen och nya företag.

Kommunen drog strax före pandemin i gång en förstudie som berörde ett lokalt slakteri.

– Det var några bönder i trakten som tog kontakt med oss och ville titta på möjligheterna att starta ett lokalt slakteri. Vi tog den bollen och startade en förstudie, säger Pia Proper, näringslivschef i Säffle.

Förstudien är nu klar och ska redovisas den 12 september, där man också bjuder in intressenter att komma och lyssna.

– Vi har tagit fram kalkyler och underlag så att det ska vara så lätt som möjligt för den som vill starta ett slakteri att utveckla det vidare. Nu söker vi ägare och en VD som kan fortsätta arbetet, säger Pia Proper.

Företagarna och LRF har varit involverade i förstudien, liksom andra intressenter som Nifa och handeln, men också transportfirmor.

– Vi har kommit fram till att kundunderlaget finns och vi har också de djur som behövs inom en tiomilsradie. De intressenter vi pratat med vill gärna ha mer närproducerat kött och vi har kommit fram till att vi vill ha ett tydligt lokalt varumärke, säger Lars Pettersson, ordförande i Företagarna.

Säffle är en kommun med stark anknytning till de gröna näringarna, och det är inte bara ett lokalt slakteri som det gjorts en förstudie på – några av lantbrukarna i Säffle har tillsammans med lantbrukare i Åmål gjort en förstudie kring en biogasanläggning.

– Vi har jobbat fram en kalkyl och hittat en lämplig plats, nu handlar det om att få till en styrelse och hitta en VD, säger Ola Axelsson, kommungruppsordförande i LRF i Säffle.


Ola Axelsson och Hans Peterson är på gång med en biogassatsning. Foto: Clara Hyltbäck.

Just nu är det ett 20-tal lantbrukare från Grums, Säffle och Åmål, som är intresserade av att vara med.

Vi har tittat på vilka substrat vi kan få tag i. Vi har vår egen gödsel, men vi har också haft samtal med laxodlingen som planeras här i Säffle, säger Ola Axelsson.

Biogasprojektet har kommit ganska långt i sin process, men man behöver fortfarande en styrelse och huvudman innan man kan söka pengar från Klimatklivet och göra en miljökonsekvensbeskrivning.

– Vi är på gång med biogassatsningen. Vi vet också att kommunerna måste sortera sitt matavfall inom den närmaste tiden och matavfallet skulle vi då kunna använda i vår biogasanläggning. Behovet av energi finns och vi har haft kontakt både med industrin och fordonsgasföretag som visat intresse vår gas, avslutar Ola Axelsson.

Clara Hyltbäck