Salmonellainformation

Vid ett utbrott av salmonella på en mjölkgård bjöd LRFs omsorgsgrupp in till informationsmöte ihop med Länsstyrelsen, Jordbruksverket och behandlande veterinär för allmänheten och lantbrukare i området.

Det var ett välbesökt möte där fakta framfördes om hur salmonella smittas och vad som görs på en smittad gård. Vilken roll Länsstyrelsen och Jordbruksverket har samt den behandlande veterinärens roll. Vi berättade också om på vilket sätt LRFs omsorgsgrupp kan stötta.

Bengt Johansson, omsorgsgruppen, Ulf Lövdahl, LST, Maria Lundh, SJV, Helene Duvgren, SJV samt Anna-Jennie Lyngsmark, behandlande veterinär. Foto: Lotta Bäckberg

Ulf Lövdahl, Länsstyrelsen berättade om att salmonella är en bakterie som kan orsaka magsjuka. Bakterien trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men den överlever bra i andra miljöer också. Salmonella sprids främst via mat som äts utan att ha hettats upp ordentligt. De flesta som blir sjuka i Sverige har smittats utomlands.

Därför finns lagstiftning och kontroller för att se till att svenska livsmedel är fria från salmonella. Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller livsmedelsproducerande djur.

Maria Lundh, Jordbruksverket, berättade bland annat hur kan man förhindra smitta:

  • Köp inte eller låna djur.
  • Köp bara in djur med känd smittstatus.
  • Gnagarbekämpning.
  • Täckt foderlager.
  • Skyddskläder åt besökare.

När salmonella upptäcks i en besättning spärras anläggningen och smittan bekämpas. Grundtanken är den samma för alla livsmedelsproducerande djurslag, men det praktiska genomförande kan se olika ut beroende på djurslag, uppfödningsform, typ av salmonella med mera.

Under bekämpningen införs hygien- och skötselrutiner. Stallmiljön saneras och gödsel och andra smittförande produkter tas om hand på lämpligt sätt. Så långt produktionsformen tillåter inväntar man en naturlig utläkning av infektionen.

Ibland blir det nödvändigt att avliva djur på gården, till exempel om djuren är slaktfärdiga och man riskerar att det blir för trångt för dem innan smittan hinner bekämpas. Då måste man avliva djur för att undvika att det uppstår djurskyddsproblem. Ibland är det nödvändigt att avliva djur för att kunna tömma och rengöra smittade utrymmen.

Lotta Bäckberg
Bonde- och djuromsorgsansvarig för Halland och Västra Götaland, lotta.backberg@lrf.se