Sam fick LRF Ungdomen Västernorrlands premieelevsstipendium

Sam Palokangas, Realgymnasiet blev Västernorrlands premiestudent.
Sam Palokangas blev året premieelev i Västernorrland. Maja Nordevind och Annie Gradin från LRF Ungdomen Västernorrland delade ut utmärkelsen.

LRF Ungdomen Västernorrland har delat ut årets premieelevsstipendium som i år gick till Sam Palokangas, Realgymnasiet.

Sam Palokangas har under sina tre år på Naturbruksprogrammet med inriktning Naturturism utvecklat väldigt fina ledaregenskaper. Utöver sitt eget ledarskap där han har gått från klarhet till klarhet så har han hjälpt och stöttat andra yngre elever inom samma område gällande deras ledaregenskaper och givit konstruktiv feedback till sin omgivning. Han lyfter alltid gruppens prestation i stället för sin individuella insats. Detta genomsyrar även Sams goda sidor gällande gott kamratskap. Vid Sam vid din sida har du som person inte bara två händer utan är alltid säker på att det finns en tredje och fjärde hand som alltid stöttar och hjälper. 

I samtliga ledaraktiviteter i utbildningen har Sam anpassat sig till den målgrupp han har guidat samt de personer han har satts med att guida med. Allt som oftast har dessa grupparbeten resulterat till att det har varit personer från andra skolor som han på förhand inte känt utan snabbt funnit och blivit omtyckt som person att ha i sin omgivning.

Sam har en nyfikenhet och framåtanda vilket också har präglat Sams lärande. Med intresse för hållbarhet och de gröna näringarna inom naturturismen har Sam utvecklats och deltagit i värdeskapande projekt inom besöksnäringen.

Utmärkelsen består av en tredagars kurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap på Sånga Hotell & Konferens där stipendiaten får lära känna LRF som organisation och träffa andra med liknande intressen i samma ålder. Stort grattis Sam, önskar vi på LRF Västernorrland.

Sam Palokangas, Realgymnasiet blev Västernorrlands premiestudent.