Samhället tar oss för givna!

Så sa Mikaela Jonsson från LRFs riksförbundsstyrelse när Hallands och Västra Götalands kommungrupper träffades på Vann i Brastad.

Hon och Martin Moraeus, dalmasen, även han från riksstyrelsen resonerade över de gröna näringarnas betydelse i en orolig värld. Moraeus visade med all tydlighet att världen inte har lärt sig så mycket om behovet av mat.

Martin Moraeus från LRFs riksförbundsstyrelse. Foto: Lovisa Svenn

Citat från Lantmannen 1944: ”Måtte den fred vi tycka oss skönja vid horisonten bli en verklighet, men måtte den icke komma vårt folk att på nytt glömma vad ett produktionskraftigt svenskt jordbruk betyder och betytt för den, som vill bevara sitt nationella oberoende. Jordbruket måste bedrivas på lång sikt. Det kan inte improviseras. Och det vill både smör och kanoner till, icke bara för att föra krig utan också för att bevara fred.”

Mikaela och Martin drog parallellerna till den värld vi lever i. Ukraina är egentligen ingen ny kris utan kan definitivt härledas till Rysslands annektering av Krim 2014 men det är med invasionen i februari som resten av Europa blivit berörda.

Det behövs en uppdaterad livsmedelsstrategi som är drivande för att producera mat fullt ut i Sverige. Sen kan vi bidra med biodiesel och bioenergi till exempel.

Under ett dygn hinns mycket intressant med, som vad görs centralt på riks för att bygga nya och behålla gamla kontakter med riksdag och regering och kommungruppernas fortsatta påverkansarbete. Gislaveds kommungruppsordförande Ida Rantonen, via länk, var en inspirerande idespruta om hur en kommungrupp kan jobba.

Diskussionerna och erfrenhetsutbytet gick högt under dagarna. Foto: Lovisa Svenn

Förra ordföranden i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Kristina Yngve, berättade om hur riksdagen jobbar och om hur man bäst når fram till politiken. Hon har ju erfarenheter från båda sidor. Under tre år var hon ordförande för LRF Ungdomen på riks.

Dygnet avslutades med en härlig föreläsning där alla involverades. Kjell Enhager, föreläsare och coach, lär många komma ihåg länge.

Petra Wirtberg, kommungruppsansvarig inom LRF Väst och föreläsaren och coachen Kjell Enhager. Foto: Lovisa Svenn

Men roligast var allt att en engagerad kommungrupp fick sin belöning. Munkedal är årets kommungrupp i Västra Götaland!

Doris Källar Zackrisson, Jasmine Johansson och kommungruppens ordförande Fredrik Andersson, Munkedals kommungrupp. Foto: Birgit Jönsson

Birgit Jönsson
Regional folkrörelseutvecklare LRF Väst, birgit.jonsson@lrf.se

Det har även gjorts en film från Vann som du kan titta på här >>