Se den svenska skogen som en möjlighet

Se skogen trots alla träd och våga satsa på det vi kan redan idag och skapa möjligheter för att lyckas. De budskapen fick politikerna med sig när LRF Halland och Södra tillsammans anordnade en gemensam träff på Södra Cell i Värö.

Toppnamnen på de Halländska partiernas riksdagslistor var inbjudna och träffades tillsammans med förtroendevalda och representanter för LRF Halland och Södra för att diskutera den högst aktuella frågan skog och den enskildas skogsbrukarens förutsättningar att bruka sin skog. I Halland ägs totalt 85% av skogsarealen av just enskilda privata skogsägare.

LRF och Södra gick tillsammans fram med fem punkter som är vägen framåt för att skapa förutsättningar för familjeskogsbruket.

  • Skapa naturvärden med frihet under ansvar och ta vara på den enskilda skogsägarens initiativ och engagemang.
  • Artskydd är viktigt för att skydda ovanliga arter men det behöver hanteras på ett rimligt sätt och markägaren behöver känna sig trygg i processen.
  • Skog och vilt behöver vara i balans och en ny jaktlag behöver utredas utifrån dagens läge.
  • Rapportering av skyddad natur till EU behöver ske på samma grund som för övriga medlemsländer.
  • Möjligheter finns i förnybara bränslen, här kan politiken skapa möjligheter!

Utöver diskussion och dialog kring LRF och Södras punkter för att stärka familjeskogsbrukets förutsättningar så fick deltagarna en inblick i Södras verksamhet på Södra Cell i Värö samt vilka innovationer man ser som möjliga för att nyttja den svenska skogen på absolut bästa sätt, både på kort och lång sikt. För att få ytterligare en inblick i verksamheten så fick deltagarna en rundtur i fabriken för korslimmat trä (KL-trä). Framtiden är gjord av träd!

Ulrika Bertilsson