Seger för paret Thelin mot Länsstyrelsen om igenlagt dike

VG23 Thelin
Kjell Åke och Birgitta Thelin. Foto: Christer Jansson.

Efter en 3,5 år lång kamp har mark och miljödomstolen satt ner foten och friat paret Thelin från att återställa ett igenlagt dike som hände år 2006.

Kjell Åke och Birgitta fick hösten 2019 ett besök av en kontrollant från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utan att tala med paret så gjordes en kontroll i fält där Länsstyrelsen tidigare via kartor konstaterat att ett dike lagts igen år 2006 utan att söka dispens från det generella biotopskyddet. Detta resulterade att paret Thelin senare fick ett förläggande om att återställa diket med ett kopplat vite med 40 000kr per person. Efter att brevet damp ner i brevlådan följde en lång tid med dålig nattsömn och mycket frustration. Det aktuella diket lades igen av arrendatorn vid tillfället utan parets vetskap. Kjell Åke och Birgitta bestämde sig för att överklaga beslutet till mark och miljö-domstolen.

Länsstyrelsen har lagt ett mycket omfattade utredningsarbete kring den nu 17 åriga händelsen. Bland annat studerandes kartor från 1811 för att kontrollera fuktkrävande växter. I maj 2021 skedde domstolsförhandlingen i Vänersborg. När förhandlingen var avslutad lade Länsstyrelsen in en ytterligare inlaga där de avkrävde en förklaring av traktorspår på ett foto från 2004 på det aktuella fältet. För Kjell Åke och Birgitta innebar detta ytterligare konsult och advokatkostnader på ca 35 000kr. Totalt har detta ärende kostat paret Thelin drygt 200 000kr. Det mesta av kostnaderna har täckts av rättsskyddsförsäkringen, men det blir ändå till slut en kostnad för Thelin på ca 60 000kr på grund av Länsstyrelsens agerande. Ett återställande av diket hade kostat mellan 500 000–1 000 000 kr.

I domen kritiserar mark och miljödomstolen Länsstyrelsen i Västra Götaland för att man tar upp ett så gammalt ärende. Domstolen konstaterar vidare att det inte går att återställa diket eftersom Länsstyrelsen inte kan ange vilket djup och läge diket i så fall ska ha. Domstolen menar också Länsstyrelsen har riktat föreläggande mot fel person.

LRF har stöttat i processen och bland annat bidragit med principmålsmedel.

Christer Jansson