Selma fick LRF Ungdomen Norrbottens premieelevsstipendium

Selma Kenttä, Grans Naturbruksgymnasium fick LRF Ungdomen Norrbottens stipendium
Selma Kenttä, Grans naturbruksgymnasium blev årets premieelev i Norrbotten.

LRF Ungdomen Norrbotten har delat ut årets premielevsstipendium som i år gick till Selma Kenttä, Grans naturbruksgymnasium.

Selma är en driven, framåt tjej som brinner för de gröna näringarnas framtid, jämställdhet och alla människors rättigheter. Som ordförande i skolans elevråd har hon jobbat mycket med dessa frågor, hon har även deltagit i dialogforum tillsammans med näringen och stöttat som informatör åt skolan vid rekrytering av nya elever. 

I den dagliga verksamheten märks Selma genom att hela tiden värna om alla elever på skolan och påverka så att skoldagen blir så bra som möjlig för alla. Selma har även deltagit i skolans internationella utbyten, bland annat genom att delta i ett Erasmusfinansierat APL-utbyte i Holland samt i en internationell djurskötartävling i Spanien. Detta gör Selma till en värdig mottagare av årets Premieelevstipendium i Norrbotten 2024.

Utmärkelsen består av en tredagars kurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap på Sånga Hotell & Konferens där stipendiaten får lära känna LRF som organisation och träffa andra med liknande intressen i samma ålder.