Senaste nytt om remissen

Åsa Odell

På väg mellan två regionstämmor passade vi på att ställa tre frågor till Åsa Odell hur det går med remissen och vad som händer efter remissperiodens slut. Hallå där, Åsa! Hur går det?

— Det går framåt. Med två veckor kvar av remissperioden har vi fått in över 150 remissyttranden. En del svar är fylliga medan andra är korta och koncisa. Generellt kan jag säga att det känns glädjande att det finns en stor samsyn kring att man vill stärka det näringspolitiska arbetet inom LRF. Det är också tydligt att de lokalavdelningar som har välfungerande verksamheter känner oro. Detta är olyckligt eftersom hela tanken med inriktningsförslaget är att välfungerande lokalavdelningar ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Vi får förstås också många medskick och frågor som vi nu ser fram emot att ta med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi har under hela remissperioden upplevt ett stort engagemang, vilket är precis det vi hade hoppats på. Sammanfattningsvis känns det väldigt roligt!  


Hur kommer ni omhänderta alla remissyttranden?
— De båda referensgrupperna, styrgruppen och riksförbundsstyrelsen tar del av alla remissyttranden. Under två dagar i april samlas styrgruppen och referensgrupperna för en fördjupad analys av alla inkomna svar. Palle Borgström samt alla regionordföranden deltar under delar av dessa två dagar. Målet är att vi efter diskussioner och avvägningar ska kunna vidareutveckla inriktningsförslaget. I början av maj presenterar vi i riksförbundsstyrelsen vårt förslag inför beslut på LRFs riksförbundsstämma 23-24 maj. Jag vet också att många regioner planerar för att bjuda in till dialogmöten igen under maj månad. Den fortsatta dialogen är viktig och behöver fortsätta.


Vad händer sedan?
— Man måste komma ihåg att det förslag som nu diskuteras är ett inriktningsförslag. Oavsett vilka inriktningsbeslut stämman fattar, så kommer inga definitiva förändringar av organisationen beslutas om förrän på stämman 2024 och sedan genomföras successivt fram till och med 2026. Utifrån stämmans beslut nu i maj behöver vi fortsätta den engagerande dialogen om hur vi stärker det näringspolitiska arbetet i kommungrupperna, hur välfungerande lokalavdelningar ska kunna fortsätta med sina verksamheter, hur vi förenklar ekonomihanteringen samt hur de nya gemensamma stadgarna och arbetsordningarna behöver utformas så att de både garanterar den demokratiska ordningen och skapar en tydlig organisering. Allt detta sammantaget återkommer vi till under nästa remissperiod som börjar i november 2023 och sträcker sig fram till januari 2024. Ingenting sker förhastat. Vi befinner oss på en lång resa av stegvis omorganisering som sträcker sig fram till 2026. Låt oss göra den tillsammans.

Åsa Odell är styrgruppens ordförande, tillika vice ordförande i riksförbundsstyrelsen. För mer information om remissen, se här Remiss - Framtidens folkrörelse - Lantbrukarnas Riksförbund.