Sjunkande självförsörjningsgrad i Dalarna visar rapport

Rapporten Dalarnas livsmedelskedja 2022, framtagen på uppdrag av Dalarna Science Park, Lantbrukarnas Riksförbund, Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Offentlig Gastronomi, har publicerats. Den är en en sammanställning av fakta om livsmedelsbranschen i Dalarna, och visar på en rad orosmoln, inte minst en sjunkande självförsörjningsgrad.


Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna, skriver i förordet till rapporten:
"Rapporten Dalarnas livsmedelskedja är en sammanställning av fakta om livsmedelsbranschen i Dalarna. Tyvärr visar rapporten oroande tendenser då Dalarnas självförsörjningsgrad de senaste åren minskat. Med en pandemi och krig i vårt närområde har betydelsen av en fungerande inhemsk produktion seglat upp som en av våra viktigaste samhällsfrågor."

Det finns mycket mer att läsa om i rapporten. Ladda ner och läs den här.