Ska bonden drabbas när järnvägsövergångar stängs av säkerhetsskäl?

När Viskadalsbanan byggdes om blev inte ersättningsvägarna välfungerande. I ett fall tvingas lantbrukaren ut riksväg 41 med sina transporter. Detta har föranlett en skriftlig fråga i riksdagen till infrastrukturministern.

Stängning av obevakade järnvägsövergångar
Skriftlig fråga 2022/23:63 av Mikael Larsson (C)

Läs mer här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stangning-av-obevakade-jarnvagsovergangar_HA1163