Skog och vattenkraft på möte med länsledningen

LRF Värmland har träffat ledningen för Länsstyrelsen – med landshövding Georg Andrén i spetsen – och det var vattenkraft och skog som var teman för mötet. Platsen var Henrik Nissers gård i Alster.

Henrik berättade om sin breda verksamhet som består av både nötköttsproduktion, vattenkraft, uthyrning av bostäder och rum&frukost. Just denna dag var det vattenkraften som stod i fokus.

- Jag vill se det här som en helhet där vi producerar mer av den el som vi förbrukar i företaget. Det är hållbart och lokalproducerat.

Han har redan laddstolpar uppe för gästerna och vill succesivt gå över till mer eldrift i jordbruket.

- Vi ska ju fasa ut det fossila, så är det bara, slår han fast.

Att ämnet står högt på agendan i mötet med Länsstyrelsen beror på den stora osäkerhet som råder om hur omprövningen av vattenkraften ska fungera i praktiken.

- När jag kom med i den här branschen så pratades det bara teknik, men de senaste åren har det bara handlat om juridik och om risken att tvingas lägga ner och riva ut. De här processerna har skapat mycket oro bland oss producenter.

Även Lisbeth Svensson, som engagerat sig i dammfrågor i norra Värmland är orolig över konsekvenserna. Hon menar att Länsstyrelsens tidigare agerande i de här frågorna har skapat frustration.

- Det är stora värden och miljöer som kan försvinna om det blir många utrivningar, säger hon.

Den andra halvan av mötet diskuterade skogsfrågor och riksdagens beslut om att frivillighet ska vara grunden för formellt skydd av skog framöver. Något som skapat höga förväntningar bland skogsägarna.

- Vi har jobbat med frivilligheten länge och vi vet att synen på skydd av natur skulle bli betydligt mer positiv bland markägarna om det sker på frivillig grund. Så nu tänker vi följa upp hur Länsstyrelserna jobbar med att förverkliga det här, säger Martina Philip som jobbar med äganderätt för LRF Västra Sverige.

Erik Evestam
Verksamhetsutvecklare


Foto: Emma Fransson