Skogen på agendan vid bonnlunch i Söderhamn

Bonnlunch i Söderhamn

LRFs kommungrupp i Söderhamn har en populär bonnlunch den sista onsdagen i varje månad. Senast stod skogsfrågor på agendan.

Bonnlunchen är ett bra tillfälle att träffas, säger Jonas Gramer, ordförande i LRFs kommungrupp i Söderhamn, och tillägger att de försöker hitta någon form av föredrag varje gång, något ämne att samlas kring. Runt 10-25 personer deltar vanligtvis på bonnluncherna.

Den här gången, i september, var Per-Anders Hansson, Mellanskog, gäst i Söderhamn. Han bjöd på en initierad exposé av aktuella skogsfrågor så som aktuella naturskyddsärenden, virkespriser, inskränkningar på äganderätten mm.