Skolfrukost – en högaktuell fråga i sämre tider

Anna Blomberg skolfrukost 2

På skärtorsdagen sände TV4 Nyhetsmorgon ett inslag i vilket Anna Blomberg, kommunikationsstrateg på LRF, berättade om arbetet för att införa kostnadsfri skolfrukost.

– Skolfrukost är viktigt för barnen. Vi märker också att barn har har mindre mat hemma och äter mer i skolan. Det blir svårare att vara mätt hela dagen. Då känns det viktigt att alla barn har möjlighet att ta till sig undervisningen och det gör man ju bäst mätt, säger Anna Blomberg.

Gratis skolfrukost – även en landsbygdsfråga

Anna Blomberg tar i inslaget även upp hur många barn, speciellt på landsbygden, går upp tidigt på morgonen och åker långt för att komma till skolan. Vissa hinner inte äta frukost, eller så äter de frukost så tidigt att de går hungriga under förmiddagen.

En Novusundersökning från 2022 visade att 8 av 10 svenskar vill införa gratis skolfrukost, så stödet finns. Forskning visar dessutom att barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan, får bättre studiero och därmed bidrar till en mer hållbar arbetsmiljö för lärarna.

– Vi har haft mycket kontakt med flera kommuner och ser varje dag att det poppar upp initiativ. Det sprider sig över hela landet. Men det är tufft för alla just nu, så det vore tacksamt om staten kunde satsa på det här, säger Anna Blomberg.

Se inslaget där Anna Blomberg pratar om nyttan med gratis skolfrukost (3 minuter in i inslaget)

Möjlighet eller obligatoriskt?

Anna Blomberg får frågan om LRF menar att det ska vara en möjlighet eller obligatoriskt för elever som inte kan äta frukost hemma att äta den i skolan.

– För eleverna är det en möjlighet. Vi har träffat lärare, elever och beslutsfattare och nås bara av positiva besked, och då vore det väl rimligt att det här på sikt kan bli obligatoriskt, säger hon.

Skolfrukosten i riksdagen

Hon berättar hur LRF för andra året i rad har bjudit in till ett riksdagsseminarium, tillsammans med centern och socialdemokraterna, för att prata om just gratis skolfrukost. Sista veckan i mars 2023 hölls årets seminarium och då presenterade bland annat forskare på Stockholms och Lunds universitet sin forskning kring effekterna som gratis skollunch, som infördes på 40-talet, har haft i ett samhällsperspektiv. 

Man har räknat ut att samhället tjänar 4 kronor på varje satsad krona på grund av bättre hälsa, bättre utbildning och högre livstidsinkomst. Gratis skolfrukost skulle förmodligen en liknande effekt. Dessutom behöver det inte kosta så mycket. En skolfrukost kostar mellan 4 och 11 kronor och de skolor som infört frukost har löst det utan extra budgettillskott.

Blir det verklighet i hela landet?

Slutligen undrar TV4 Nyhetsmorgons reporter om hon tror att vi kommer få skolfrukost i hela Sverige.

– Jag är hoppfull, just för att det bubblar i hela landet just nu. Vi ser jättemånga initiativ som fungerar, avslutar Anna Blomberg.