Skolmatskommissionen ska lyfta de goda exemplen

Skolmatskommissionen

Torsdagen den 14 september 2023 lanserades Skolmatskommissionen, en oberoende kommission finansierad av LRF Mjölk. Kommissionens uppgift är att lämna förslag på insatser som lyfter skolmaten och gör förutsättningarna för barn och unga att få ta del av hälsosam mat i skolan mer jämlika.

Här kan du titta på Skolmatskommissionens pressträff i efterhand.

Skolmatskommissionens generalsekreterare Kajsa Asp, journalist och dietist, inledde pressfrukosten med några bistra sanningar:

– Tecknen på ohälsosamma matvanor är många, och i familjer med låg inkomstgrad och utbildningsnivå är det vanligare, till exempel med övervikt och fetma. Vi vet också att var tredje svensk tonårstjej har tecken på järnbrist och att hälften av landets 13-17-åringar inte äter frukost varje dag. Utvecklingen går åt fel håll och skolmaten spelar stor roll för barns näringsintag. Men förutsättningarna har på flera sätt förändrats och vi ser att det behövs insatser för att skolmaten ska leva upp till kraven.

Ett på många sätt ojämlikt samhälle

Susanne Arvidsson, Skolmatskommissionens ordförande och docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, talar om riskerna med ett ojämlikt samhälle och menar att det är ett lotteri var man bor och i vilken skola man går. Samtidigt säger 9 av 10 kostchefer som Skolmatskommissionen har intervjuat att de kommer tvingas till kraftfulla försämringar om de inte får mer resurser.

– Det ser väldigt olika ut i olika delar av landet, helt enkelt eftersom kommunen bestämmer över sin budget. Det är viktigt att man även i skolmatsbeslut agerar i enlighet med Skollagen och Barnkonventionen, som poängterar vikten av att alla barn ska ha lika förutsättningar. Det är inte bara vad du har på tallriken som räknas, utan även miljön i matsalen och förutsättningarna runt skolmåltiden. I slutänden måste man börja räkna på de resurser som dåligt mående och försämrade studieresultat tarvar i andra led.

Kunskap viktigare än mer pengar

Fredrik Eriksson, krögare och kock, med lång erfarenhet och många utmärkelser i bagaget säger att Skolmatskommissionen även ska se över kunskapsläget ute i skolorna. Han har själv coachat flera skolor under sin karriär.

– Det kräver mycket kunskap om man ska växla över till att använda billigare råvaror och samtidigt behålla kvaliteten. Vi har oerhört mycket bra i den befintliga skolmåltiden, men det är dags att utveckla den och hitta nya vägar. I det arbetet är såväl rektorns som lärarnas och måltidspersonalens engagemang och intresse jätteviktigt.

En trygg start på dagen

Slutligen berättar Li Nester, ordförande för Röda korsets ungdomsförbund, om erfarenheterna från deras frukostklubbar. I flera skolor, utspritt över landet, finns RKUF:s frukostklubbar och dit kan elever som av olika anledningar inte har ätit frukost få mat innan lektionerna startar.

– Det är allt fler barn som har behov av att komma till oss och äta frukost. Det finns en näringsdimension – rätten att få mat i magen – men även en social dimension. Frukosten blir en trygg plats där man får prata en stund med någon av våra volontärer.

Röda korsets ungdomsförbunds utgångspunkt i frågan är att politikerna måste satsa ordentligt för att ge alla barn likvärdiga förutsättningar, vilket de tar med sig in i det kommande arbetet med Skolmatskommissionen.

Vidare lovar skolmatskommissionärerna under denna pressfrukost att de ska samla ihop och sprida de goda exempel som redan finns därute och som kan inspirera andra, bland annat skolrestauranger som är öppna för elever hela dagen. Ofta handlar det om mindre insatser som inte kostar nämnvärt extra, men som ger stora effekter på både upplevelsen av skolmåltiden och hur mycket mat som hamnar i magen.

Skolmatskommissionens slutrapport presenteras under första kvartalet 2024. 

Länk till Skolmatskommissionen.se