”Skörden har redan ökat”

Edvard Hamilton, Hjelmsäters Egendom, en av de första att inom Klimatklivet få investeringsstöd för biokolsproduktion. Foto: Clara Hyltbäck

Edvard har genom Klimatklivet investerat i produktion och användning av biokol.

Reportageserie om lantbruksföretag som investerat i grön omställning genom Klimatklivet.  

Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt för lantbrukare att satsa på en mer klimatsmart verksamhet. En investering som prioriteras av Klimatklivet är produktion och användning av biokol. Biokol kan brukas ner för jordförbättring, och blir då till en kolsänka, genom att binda atmosfärisk koldioxid och lagra det i marken. Utöver bättre jordhälsa kan appliceringen av biokol på åkermark alltså motverka koldioxidutsläpp, vilket innebär att det kan minska effekterna av den globala uppvärmningen. 

Lantbrukaren Edvard Hamilton som driver växtodlingsgården Hjelmsäters Egendom utanför Götene var för sex år sedan en av de första att inom Klimatklivet få investeringsstöd för biokolsproduktion. Biokolspannan som han införskaffade var dessutom den enda i världen vid tidpunkten. Eftersom hans jord var svårarbetad, ville Edvard förbättra jorden permanent: 

Jag får ut ungefär 140 ton biokol varje år som jag dels säljer, dels använder som jordförbättring. Skörden har redan ökat. 

Biokol framställs genom att organiskt material hettas upp i en syrefri miljö, vilket utöver biokol också genererar värme. Edvard använder framför allt barkborrsangripen granflis från det egna skogsbruket som råvara. Värmen använder han för uppvärmning av bostads- och ekonomibyggnader, och för att torka spannmål. Edvard fick först avslag på sin ansökan, men gav sig inte och ansökte flera gånger: 

Ta hjälp av någon med ansökan, varje gård är unik och det kan krävas lite arbete. Det är däremot enklare nu när det finns referenser, andra som fått stöd för biokolsproduktion. Och nu får man runt 65 % av kostnaden finansierad, det är mer än vad jag fick. 

Klimatklivet kommer utdela stöd till och med 2026, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länsstyrelserna administrerar och vägleder inom Klimatklivet, hör av er till dem för rådgivning.  

Linnea Ryrvik
Klimat 2030