Sök stipendium och få chansen att resa till Toscana

Toscana

Stiftelsen Familjen Mårtensson i Klocka minne delar årligen ut stipendium. I år är stipendiet en resa till Toscana innehållande rekreation och utveckling. Är du en kvinna bosatt i Jämtlands län och verksam inom de gröna näringarna? Ansök då idag.

Ändamålet med stiftelsen Familjen Mårtensson i Klocka minne är att ge kvinnor som är verksamma i de gröna näringarna i Jämtlands län möjlighet till rekreation och då gärna i samband med personlig utveckling. Med de gröna näringarna menas företagande inom jord, skog, fjäll eller landsbygdens miljöer. Stiftelsen förvaltas av LRF Jämtland men är öppen för alla i Jämtland bosatta kvinnor oavsett medlemskap i LRF eller inte.

 

Vin

Årets stipendium är en resa till Toscana

Stipendiet består av en resa till Toscana, Resan genomförs 13-18 oktober 2024 och innehåller studiebesök varvat med rekreation och utveckling. Under resan smakar vi oss fram genom utvalda delar av Toscana där mycket handlar om vin och fokus ligger på det genuina och småskaliga. Smaker blandas med vackra vyer och handplockade sevärdheter. Det kommer finnas utrymme för egen tid och reflektion. Målet är att ge deltagarna en oförglömlig resa som ger dem kraft att ta större plats i länets och kommunernas näringsliv. Vår ambition är också att deltagarna ska bli goda förebilder för andra kvinnliga företagare och att inspirera till nätverksbyggande kvinnliga landsbygdsföretagare emellan. Alla resor, logi och måltider ingår. Se hela programmet här.

Urvalskriterier  

Du ska vara kvinna, vara bosatt och verksam i de gröna näringarna i Jämtlands län. Maximalt kommer 15 stipendier att delas ut. Sista ansökningsdag 9 juni 2024. 

Ansökans utformning   

Din ansökan ska bestå av ett personligt brev där du anger dina kontaktuppgifter, beskriver vem du är som person, vilken koppling du har till de gröna näringarna samt en motivering till varför just du är en värdig stipendiat. Rubriken i mailet ska vara “Stipendieresa 2024”.  Ansökan ska skickas via mail till nord@lrf.se. Ansökan som saknar något av ovanstående kommer inte att behandlas. 

Urvalsprocess     

När ansökningstiden gått ut vidtar urvalsprocessen. Det är stiftelsens styrelse som bedömer vilka som bäst svarar mot stiftelsens ändamål. Hänsyn kommer även att tas till geografisk spridning samt verksamhetsinriktning. Styrelsen kommer inte att motivera sitt beslut när besked ges om vilka som beviljats stipendiet. Besked kommer att lämnas via mail 20 juni till alla som skickat in en ansökan. Stiftelsestyrelsens beslut kan inte överklagas. 

Återrapportering 

Efter vistelsen kommer vi att skicka ett mail till dig för att be om en återkoppling av hur du upplevde din resa. 

Behandling av personuppgifter    

I samband med att du ansöker om stipendiet kommer vi att behandla dina personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Frågor angående ansökan 

Ann Larsson, telefon 072-2211123 eller via mail till ann.jontes@gmail.com