Stort intresse för landsbygdsfika hos ICA-handlare

Cassandra Bjelkelöv Telldahl, LRF Mälardalen

Den 29 juni bjöd ICA-handlare Daniel Kvist i Västerås in till ett rundabordssamtal med politiker, livsmedelsföretagare och förtroendevalda från LRF. Syftet var att diskutera hur man tillsammans kan öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Inbjudan till livsmedelsproduktionssamtalen hos ICA-handlaren visade sig locka många fler än man räknat med. Från LRF Mälardalen deltog Cassandra Bjelkelöv Telldahl, förtroendevald i regionstyrelsen och från LRFs riksförbundsstyrelse Lotta Folkesson. Cassandra Bjelkelöv Telldahl är positivt överraskad över att så många dök upp. Hon säger: 

– Alla partier utom vänsterpartiet var representerade. Planen var att vi skulle sitta i ICAs personalrum men intresset var så stort att vi fick låna pizzerian som låg intill. Första aktiviteten blev att gemensamt möblera om inför fikat. Snacka om att lätta upp stämningen.

Många frågor togs upp

Cassandra Bjelkelöv Telldahl tyckte att det var lite svårt att få till en bra dialog när det var så många deltagare och att det vore bra med en uppföljning.

– Det behöver bli lite debatt i de här frågorna, men här ville man ju också att alla skulle få komma till tals. Det gjorde att vi mest rörde lite på ytan i sakfrågor, vilket inte är negativt i sig. Jag hann slänga in alla möjliga bollar i diskussionen, såsom: se till att genomföra förslagen från utredningen om utvecklad vattenförvaltning, lös veterinärbristen, få till mer ersättning för miljöåtgärder och så vidare.

– Det hade kanske varit bättre om vi diskuterat i smågrupper och haft längre tid på oss, eller diskuterat en specifik fråga för att inte göra samtalet så otroligt brett, berättar hon.

Uppföljning i höst

Både Cassandra Bjelkelöv Telldahl och Lena Holmestig från ICA är öppna för fler rundabordssamtal i Mälardalen och uppföljning kommer att ske till hösten. Det finns ett stort behov av att diskutera frågorna vidare. För LRF blir nästa steg att bjuda in politikerna på gårdsbesök, något som efterfrågats efter träffen.

– Det är en viktig uppgift för vår del, att visa på hur svenska gårdar ser ut, förklara deras utmaningar och svårigheter, men även ge förslag på förbättringar, menar hon.  

Flera viktiga nya kontakter knöts

Cassandra är nöjd med träffen men hade hoppats på lite djupare diskussioner kring sakfrågorna. Hon ser stor utvecklingspotential och hoppas att fler representanter från handeln vill vara med, även om hon i dagsläget inte riktigt vet vilken roll de kommer att få i det hela.  

– Jag tror att alla som deltog hade sin egen målbild över dagen och jag personligen upplevde att vi delvis uppnådde det jag hade förväntat mig; jag knöt flera nya kontakter med politiker. Efter träffen har flera av dem kontaktat mig och velat komma ut på gårdsbesök för att prata vidare om vad man konkret behöver göra för att öka lönsamheten på gårdarna och den svenska produktionen, avslutar Cassandra.