Studiebesök hos vattenbufflar i Väddika

Studiebesök Väddika

En damm i Väddika i Gimo var platsen för ett studiebesök med fokus på vattenfrågor, där deltagarna fick uppleva bland annat vattenbuffel.

Under studiebesöket fick deltagarna besöka en damm anlagd av Jonte Kyllin, bonde på Väddika Jakt och Gästgård. Det som är lite speciellt med just den här dammen är att vattenbufflar betar där, tillsammans med annan kreatur. Vattenbufflar har en förmåga att hålla dammen öppen, bland annat för att de går ut i vattnet och betar av öar i dammen. Besökarna fick se det rika vilt- och fågellivet som finns i och runt dammen, bland annat syntes en havsörn.

De fick också  lyssna till våtmarksexpert Sören Eriksson som berättar om vattenvårdande åtgärder i lantbruket, våtmarkers olika funktioner och hur man kan gå till väga om man vill anlägga en damm, våtmark eller genomföra en annan vattenvårdande åtgärd. Sören Eriksson berättade om vilka stödmöjligheter som finns och vilka tillstånd som kan behövas.

På plats fanns också Tora Jonsson, vattensamordnare på Östhammars kommun, som kan vara ett stöd i ansökningsprocesser för dammar eller våtmarker.

Det blev ett lyckat studiebesök med bra och intressant information och många nyfikna frågor.

Evenemanget var ett samarrangemang mellan LRFs kommungrupp i Östhammar och Östhammars kommun.