Svensk mjölkindustri bör exportera kunskap

Den globala mjölksektorn i siffror 2024
240 miljoner människor världen över jobbar inom mjölksektorn, direkt eller indirekt.

Sverige, ett högteknologiskt land, har potential att spela en viktig roll i att sprida teknik och modernt mjölkföretagande till utvecklingsländer. Det var ett av budskapen när Donald Moore, VD för amerikanska Global Dairy Platform (GDP), talade vid Svensk Mjölks årsstämma.

Donald Moore, VD för amerikanska Global Dairy Platform
Donald Moore, VD för amerikanska Global Dairy Platform, förklarade vilken viktig roll bland annat Sverige och har i att sprida modernt mjölkföretagande till utvecklingsländer.

Donald Moore gav ett globalt perspektiv på mjölkbranschen, som står för 2,5% av de globala koldioxidutsläppen, och betonade vikten av klimatinsatser. Han menade att mjölkproduktion har en betydande social och ekonomisk påverkan, särskilt i utvecklingsländer.  

– Vårt uppdrag är att systematiskt introducera eller understödja klimatinsatser i mjölkbranschen globalt, sa han. 

Moore lyfte fram Dairy Sustainability Framework, ett initiativ som lanserades 2013 och som nu täcker 31% av den globala mjölkproduktionen. Detta ramverk fokuserar både på social hållbarhet och klimatet, med växthusgaser som en prioritering. Han berättade att utsläppen av växthusgaser från mjölkindustrin globalt sett har sjunkit med 11% sedan 2005, samtidigt som mjölkproduktionen har ökat med 30%. 

De står för en tredjedel av utsläppen 

En av de största utmaningarna för att minska utsläppen av växthusgaser är de framväxande ekonomierna. 80% av utsläppen från världens mjölkproduktion uppstår i utvecklingsländer och fossila bränslen står för 60% av de totala utsläppen. Med det sagt menar han att länder som Sverige har ett globalt ansvar att öka mjölkproduktionen för att minska det globala avtrycket. 

Tio länder som erbjuds bli early adopters av teknologier som ska minska deras klimatutsläpp från mjölkindustrin.
De tio länder som erbjuds bli early adopters av teknologier som ska minska deras klimatutsläpp från mjölkindustrin.

Global Methane Pledge, som instiftades vid COP26 av EU och USA, har engagerat Cornell University, FAO och GDP för att ta bearbeta de 10 länder vars mjölkproduktion släpper ut mest växthusgaser och tillsammans står för 31% av de totala utsläppen i världen. Dessa tio erbjuds bli early adopters av teknologier som ska minska klimatutsläppen.  

– Det har inte varit enkelt att få dem med sig och det beror på att deras fokus ligger på gårdens inkomster, produktivitet och näringstrygghet. Klimatfrågan är underordnad, förklarade Donald Moore. 

Men för att verkligen göra skillnad i utvecklingsländer måste man förstå de lokala förhållandena och motståndet mot förändringar.  

– Människor gör som de alltid gjort. Man är självhushållande jordbrukare, har ett par kor och vet att man kan försörja sig och sin familj på det viset, sa Moore.  

Han betonade vikten av grundläggande utbildning och att bygga upp modeller inifrån, med hjälp av lokala företag och rådgivare. 

EUs strategi oroar 

Palle Borgström, som också deltog i diskussionen, uttryckte oro över diskussionerna i EU som lutar åt en produktionsminskning för att minska klimatutsläppen.  

– Man kan vara positiv när man ser dina siffror, men när man hör debatten i Bryssel om att minska klimatavtryck, export och produktion, blir bilden mörkare, sa Palle Borgström. 

Donald Moore instämde i Palle Borgströms analys och tog sitt eget hemland Irland som exempel, som tydligt har signalerat att man vill minska sin mjölkproduktion med hänvisning till klimatmålen.  

– Irland har historiskt sett haft en mycket stor export av mjölk till Nordafrika. Om man driver igenom en produktionsminskning på Irland slår det hårt mot näringstryggheten i Afrika, och driver sannolikt även upp klimatutsläppen, sa han. 

Donald Moore argumenterade för den amerikanska modellen som fokuserar på att skapa lönsamma mjölkföretag som exporterar både mjölk och know-how till utvecklingsländer.  

– USAs strategi bygger mer på morot – att ge medel till jordbrukare för att hjälpa dem bli bättre på hållbarhet och nå bättre produktivitet samtidigt som de minskar utsläppen, förklarade han. 

Låt de goda exemplen gå på export 

Donald Moore avslutade med att än en gång betona sin viktigaste tes:  

– Det finns goda exempel över hela världen på metoder som minskar utsläppen betydligt, och vi måste hjälpas åt att sprida dem.